Ścieżki, część 1

Rozdział 1. Czasowniki BE, HAVE, DO

Język ma sporo odniesienia do czasu. Byłoby prawie niemożliwym, mówić bez Teraźniejszości, Przeszłości, czy Przyszłości. Jednak nie mamy jak czasu dotknąć. Nie widzimy go, ani nie słyszymy. Zegary nastawiamy.

ClocksJak więc uczymy się czasu?
Do pewnego stopnia, możemy myśleć o czasie wraz z miejscem.

 

1.1. BE, HAVE, oraz DO w praktyce

Czasowniki BE, HAVE, oraz DO mogą dla nas mapować czas w języku.

 

1.2. Praktyka dla umysłu: myślimy po angielsku

Z początku, możemy mieć odczucie, że się nam trudno „zdyscyplinować” i świadomie kierować naszym myśleniem. Istotne, żebyśmy spróbowali.

 

Rozdział 2. Forma czasownikowa WILL

Zazwyczaj forma czasownika mówi, czy się odnosimy do TERAŹNIEJSZOŚCI, PRZYSZŁOŚCI, bądź PRZESZŁOŚCI. Czasownik WILL umie mapować na PRZYSZŁOŚĆ już w swojej TERAŹNIEJSZEJ formie.WILL mapping on the future

 

2.1. Praktyka dla Teraźniejszości, Przeszłości, oraz Przyszłości

Czasowniki mogą mieć różne formy dla gramatycznej TERAŹNIEJSZOŚCI, PRZESZŁOŚCI, czy PRZYSZŁOŚCI. Nie wszystkie są w tym regularne, ale miewają wzorce dźwięków mowy.

mean       meant       meant
meet       met       met
read       read       read
[I:]       [Ɛ:]       [Ɛ:]

 

Rozdział 3. Simple, Progressive, oraz Perfect

Możemy mieć naszą gramatyczną TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZESZŁOŚĆ, czy PRZYSZŁOŚĆ za zakresy czasowe, które wyznaczamy tak samo we wszystkich językach którymi mówimy. Zależnie od języka, różne będą tylko słowne sposoby aby taki TERAŹNIEJSZY, PRZESZŁY, czy PRZYSZŁY zakres wyrazić czy podjąć.

 

3.1. Simple, Progressive, oraz Perfect w Teraźniejszości, Przeszłości, czy Przyszłości

Możemy rozpocząć od wzorca SIMPLE, by przekroczyć Rzekę Czasu.

 

Link to subchapter 3.1. SIMPLE pattern through the River of Time 

3.2. Zaimki osobowe

Naturalnie łatwo spostrzec, czy rozmowa jest z jedną czy wieloma osobami. Zaimek osobowy you jest jednak taki sam dla jednego jak i paru ludzi, liczby pojedynczej i mnogiej. Możemy myśleć, że “you” sugeruje sens jak „not I” — „nie-ja”.

 

3.3. Zaimki osobowe z Aspektami Simple, Progressive, czy Perfect

Zobrazujmy sobie Simple, Progressive, oraz Perfect z wszystkimi zaimkami osobowymi. Nasz obraz może wyglądać jak arkusz lub karta.

Zajrzyjmy też do kolorowego kodu. Możemy woleć wirtualne słówka, kiedy przychodzi do ćwiczenia składni.

 

3.4. Zaimki osobowe w praktyce

Ćwiczenia dotyczą bardzo ważnego poziomu w językowej pracy. Poziom ten jest meta-lingwistyczny. Metajęzyk to język w którym myślimy i mówimy o języku, jak w szkole. Często tylko metajęzyk pozwala powiedzieć, czy forma czasownika jest druga czy trzecia.

 

Rozdział 4. Simple, Progressive, oraz Perfect na abstrakcyjnej mapie

Nasze umysły mogą mieć naturalny nawyk kojarzyć czas i miejsce. Czy moglibyśmy skonotować parę słówek których często używamy dla przestrzeni ― jak NA, W, oraz DO ― z Aspektami Simple, Progressive i Perfect?

 

 Link to chapter 4. Value IN

 

4.1. Mapowanie Aspektu w praktyce

Link to subchapter 4.1. Language map practice 

Pisane czy mówione, teksty nie determinują naszego języka wewnętrznego. Możemy się nauczyć skupiać na Aspekcie, chociaż fraza wpierw podaje Czas, układać językowe formy z kawałeczków, oraz rozwiązywać językowe zadania „w okamgnieniu”, kiedy nasz język wewnętrzny integruje podstawy.

 

Rozdział 5. Formy Afirmatywne, Negatywne, oraz Interrogatywne

Nie mówimy „tak” bądź „nie” tylko dla jakiegoś psychologicznego wrażenia. Używamy ludzkich zdolności logicznych, także żartując. Sens naszych słów może zależeć od tego, czy afirmujemy, negujemy, bądź zadajemy pytanie.

Link to chapter 5. The Affirmative, Interrogative, Negative, and Negative Interrogative

5.1. Nasza logika językowa do tej pory

Zdarza się słyszeć bądź mówić, że PRZYSZŁOŚĆ niesie co PRZED nami. Zdarza się też słyszeć bądź mówić, że PRZESZŁE sprawy są ZA nami. W myślach, możemy spoglądać W PRZÓD i WSTECZ, skąd jesteśmy zawsze, naszej TERAŹNIEJSZOŚCI.

Możemy połączyć to myślenie w proste strzałki.

 

5.2. Ćwiczenia na składnię

Nasze umysły potrafią korzystać ze słownych ścieżek, zarówno jak obrazowania. Nie musimy pozostawać z wizualizacją na zawsze. Możemy ją mieć za jedynie pomoc i zabawę, podczas ustanawiając nasze językowe nawyki.

combined-visuals

5.3. Więcej ćwiczeń na składnię

Możemy wybierać wzorce czasowników nieregularnych. Ważne, abyśmy ich nie „łatali”. Aneksy 2 oraz 3 w Dodatkach ekstra mogą pomóc wykonać ćwiczenia.

Zapraszam do Ścieżek części drugiej, oraz dalszej podróży (!)

 

Reklamy