DODATKI EKSTRA

(Praca w toku)

DODATEK 1. CZASOWNIKI

Czasowniki wyrażają czynność, zdolność, lub stan, jak: to work, to think, czy to be. Mogą to robić w czterech Aspektach. Dodatek mówi też o trzech formach czasowników, ich nieregularności, bezokoliczniku, imiesłowiu, oraz Modalności.

 

DODATEK 2. CZASOWNIKI NIEREGULARNE, SAMOGŁOSKI WYSOKIE I NISKIE

Łatwiej zapamiętać czasowniki nieregularne, jeśli się myśli o wzorach ich samogłosek. Tu zwracamy uwagę na wysokie i niskie samogłoski.

 

begin

began

begun

sing

sang

sung

spring

sprang / sprung

sprung

 

DODATEK 3. CZASOWNIKI NIEREGULARNE, SAMOGŁOSKI TYLNE I PRZEDNIE

Możemy myśleć też o tylnych i przednich samogłoskach, ucząc się czasowników nieregularnych. Regionalny amerykański także zasługuje na uwagę.

 

choose

chose

chosen / chose

shine

shone / shined

shone / shined

wake

woke / waked

woken / woke / waked