O mnie

Teresa Pelka, magister filologii angielskiej
Specializacja amerykański angielski i psycholingwistyka

 

Od ponad pięciu lat tłumaczka, edytorka i korektorka
przedtem nauczycielka o państwowej kwalifkacji
nauczycielki kontraktowej

 

Tłumaczenia medyczne, lingwistyczne, prawne, literackie
Pary językowe: z angielskiego na polski oraz z polskiego na angielski

 

PRACE
Gramatyka generatywna, amerykański angielski
Obroniona praca magisterska w psychologii języka
Tłumaczenie poezji Emilii Dickinson
Tłumaczenie dla domeny publicznej, plakaty w Wikimediach
(Deklaracja niepodległości, Konstytucja, Karta praw)

 

us-constitution-bilingual-header

 

ODNOŚNE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 

– 2009-2011 Agencja TransPerfect
Tłumaczenia na zlecenie, tekstów medycznych i prawnych.

 

– 2000-2003 Wydawnictwo LektorKlett.
Tłumaczka kontraktowa, samodzielne formowanie haseł słownikowych.

 

„Pani Teresa Pelka pracowała dla Wydawnictwa LektorKlett w latach 2000 do 2003. Partycypowała w publikacjach jako tłumaczka z angielskiego na polski oraz z polskiego na angielski. Jako redaktor naczelny nadzorowałem pracę pani Pelka i mogę potwierdzić, że była zawsze wykonana na czas i wedle wysokich standardów.”

 

Referencje mogą zostać przedstawione na życzenie.

– 2003-2004: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych oraz Szkoła średnia Nr. 2 we Wrześni.
Nauczycielka gramatyki angielskiej; samodzielne przygotowanie i prowadzenie zajęć,
także dla przyszłych nauczycieli języka angielskiego.

 

UMIEJĘTNOŚCI ORAZ NARZĘDZIA
– translacja tekstu, z angielskiego na polski oraz z polskiego na angielski
– zagadnienia: medycyna, psychologia, filozofia, prawo, literatura, lingwistyka
– edycja i korekta tekstu, po angielsku i polsku
– narzędzia: Word, PowerPoint, Excel, WordFast

 

WYKSZTAŁCENIE
Magister filologii angielskiej
Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu
Strona internetowa universytetu
Rok ukończenia studiów: 2000
Specjalizacja: amerykański angielski, psychologia języka

Praca magisterska:
“Rola sprzężenia zwrotnego w przetwarzaniu mowy”
Strona internetowa pracy

Reklamy