Wielka pieczęć USA

Władze federalne Stanów Zjednoczonych uwiarygadniają dokumenty Wielką Pieczęcią od roku 1782. Pamiętajmy proszę, że Pieczęć przynależy z owymi władzami. My możemy używać jej obrazów tylko dla wyjaśnienia, co jest właśnie tutaj celem.

 

Awers Pieczęci jest narodowym godłem Stanów Zjednoczonych. Pieczęć pokazuje orła bielika z 13 strzałami w lewej szponie, a gałązkę oliwną z 13 listkami i oliwkami w szponie prawej.

 

Strzały symbolizują amerykańską gotowość do wojny. Gałązka oliwna wskazuje na wolę pokoju. Orzeł skłania głowę ku oliwnej gałązce, wyrażając amerykańską skłonność do pokoju.

 

Liczba 13 oraz motto, E PLURIBUS UNUM, „Out of Many, One”, odnoszą się do 13 stanów które utworzyły początkową Unię.

 

Rewers Wielkiej Pieczęci pokazuje nieukończoną piramidę oraz oko, wraz z dwoma łacińskimi zapisami. Piramida ma 13 warstw i datę MDCCLXXVI (1776) w notacji łacińskiej.

 

Great Seal reverse

 

Rok 1776 to data Deklaracji niepodległości. Dwie łacińskie frazy mówią ANNUIT COEPTIS oraz NOVUS ORDO SECLORUM.

 

Oko jest w świecie symbolem namysłu i zdolności przewidywania. Dla niektórych, piramida może oznaczać siłę i wytrwałość, jednak możemy kojarzyć piramidy z totalitarnym antycznym Egiptem. Założyciele nie chcieli aby państwo sprawowało władzę absolutną, a piramida w Pieczęci ma pozostać nieukończona:

 

„Nikt nie był gorętszym zwolennikiem rekoncyliacji niż ja sam, przed owym fatalnym dziewiętnastym kwietnia 1775, ale w momencie kiedy wydarzenie owego dnia zostało obwieszczone, odepchnąłem zatwardziałego, złowrogiego Faraona Anglii na zawsze; a pogardzałem łajdakiem, co z pretensją tytułu OJCA NARODU, bez serca słuchać potrafił o rzezi ludzi, a bez niepokoju spać, z ich krwią na duszy,”

 

Tomasz Paine, Common Sense (zapraszam do mojego tłumaczenia na polski, dla domeny publicznej).

 

read-this-in-american-with-flag

Karol Thomson, sekretarz Kongresu Kontynentalnego, zaprojektował Pieczęć i sformułował motta. Nigdy nie dostarczył tłumaczenia łacińskich fraz. Ekspert w łacinie, napisał iż chciał aby te frazy „znamionowały nową amerykańską ærę” która rozpoczęła się w 1776 roku. Słówko „znamionować” ma bliskie synonimy w słówkach „konotować”,kojarzyć się”.

 

Dość ciekawie, Pieczęć mogłaby tworzyć rym, z którym obywatele ogółem mógliby się identyfikować, a pamiętać umiałoby także dziecko.

Out of many, one | Jeden, z wielu ramię w ramię
E pluribus unum
With favor to the endeavor, | Za sprzyjaniem staraniu
Annuit coeptis
A new people come. | Nastał nowy naród.
Novus ordo seclorum

 

Tomasz Paine kojarzył słówko order z ludźmi. Możemy przeczytać o monarchii:

 

„A ten kto spokojnie może słuchać, a trawić taką doktrynę, zaprzepaścił swoje prawo do racjonalizmu — jest apostatą od szyku ludzkości, a powinien być uważany za takiego, co nie tylko właściwą godność ludzką poddał, ale spadł poniżej zwierząt w randze, a pożałowania godnie pełza po tym świecie jak jaka glista.”

 

Krytykując zwolenników rekoncyliacji, napisał:

 

„Ale czy ludzie tacy poważnie zważają, jak trudne to zadanie, jak niebezpiecznym się może okazać, jeśli Kontynent się potem podzieli. Czy przyjmują w swoją perspektywę wszystkich tych różnego rodzaju ludzi, których sytuacje i okoliczności, na równi z własnymi, trzeba rozważać.”

 

Także ciekawie, zarówno Tomasz Paine jak Karol Thomson używają znaku pisarskiego æ.

 

Możemy porównać łacińskie zastosowania Cycerona, w jego Filipikach. Lingwistycznie, taki sposób uczenia się możemy nazwać nauką z uzusu.

 

„Oskarż senat; oskarż kongregację ekwestrów, co się w owym czasie z senatem jednoczyli; oskarż każdy rodzaj czy towarzystwo, a wszystkich obywateli; (…) w jakimkolwiek wypadku, nie pozostawałbyś w tym gremium, czy nawet w tym mieście; (…) kiedy to oto gremium wygłosiło moje imię, jako kraju mojego zbawcy; (…) kiedy ty, jeden młody mężczyzna, zabroniłeś całemu gremium uchwalać dekrety na rzecz bezpieczeństwa republiki …”

W każdym kontekście, próbując sobie zobrazować słówko ordo/order myślelibyśmy o ludziach.

 

Czy autor motta łączyłby taże młodych obywateli ze swoją perspektywą? Możemy powrócić do Tomasza Paine:
„Dołożyliśmy do zła monarchii zło sukcesji dziedzicznej; a jak to pierwsze jest degradacją i umniejszeniem nas samych, tak drugie, roszczone sobie jako materia prawna, jest obelgą oraz narządzeniem na potomstwie.”

 

„Jako rodzice, nie mamy jak się cieszyć wiedzą, że ten rząd nie jest dość trwały aby zabezpieczać cokolwiek, co byśmy mogli dać w spadku potomności. A drogą prostego argumentu, jako że wpędzamy następne pokolenie w dług, sami powinniśmy pracę nad rządem wykonać, inaczej używamy ich tylko, podle a nędznie.”

 

Względem formy seclorum, możemy porównać łacińskie secludere jako stać osobno, oraz seclusus jako osobny. Forma seclorum byłaby liczbą mnogą dopełniacza formy seclum, którą dosłownie możemy rozumieć jako „ludzie odrębni /ludzie którzy się wyodrębnili”. Wraz z łacińskim ordo jako groupa, uformowanie, czy klasa, możemy mieć Novus Ordo Seclorum za „A new people come”, to jest nowe uformowanie przez ludzi którzy się wyodrębnili od innych, aby stać osobno, jako naród, na przykład. Dosłowne tłumaczenie słowo-w-słowo bywa niezgrabne także przy starożytnej łacinie (new form/order of/by the separate/separated?) Jednakowoż, mamy formę „How come?” w angielskim, która oddaje współgrę czasownika i przymiotnika.

 

„WHEN in the Course of human Events, it becomes necessary for one People to dissolve the Political Bands which have connected them with another, and to assume among the Powers of the Earth, the separate and equal Station to which the Laws of Nature and of Nature’s God entitle them, a decent Respect to the Opinions of Mankind requires that they should declare the Causes which impel them to the Separation”, says the Declaration of Independence.

 

Zapraszam do mojego blogu po angielsku, o czytaniu Pieczęci.

 

Oczywiście, Pieczęć nie wyrażałaby jedynie zgody. Wspieranym staraniem jest demokracja.

 

Jest rozsądnym wnioskiem, uznanie iż Pieczęć nie inwokuje sił nadprzyrodzonych, ani nie ma odniesienia masońskiego, jak sugerują teorie spiskowe. Tekst jest sformułowaniem Karola Thomsona, a obrazowanie koresponduje z symbolami jak znane drogą cywilizacji i doświadczenia.

 

Pieczęć Prezydenta Stanów Zjednoczonych czerpie bezpośrednio z awersu Wielkiej. Banknoty jednodolarowe pokazują Wielką Pieczęć od 1935 roku.

 

KLIKNIJ BY POWIĘKSZYĆ

 

Użycie symbolicznych strzałek w tym kursie gramatyki nie koresponduje ze strzałami w Pieczęci. Ma na względzie ludzkie strategie orientacyjne i nie ma żadnego odniesienia do broni.

 

read-this-in-american-with-flag

Reklamy