ROZDZIAŁ 2. PRZYSZŁOŚĆ POTRZEBUJE TERAŹNIEJSZOŚCI

Widzieliśmy słówko will razem z naszymi słówkami kluczowymi, be, have, oraz do, w Polu dla gramatycznej PRZYSZŁOŚCI. Możemy wrócić do ROZDZIAŁU 1.

 

PICTURE: THE VERBS TO BE, TO HAVE, AND TO DO, IN THE FUTURE FIELD

 

Jak możemy zobrazować słówko will samodzielnie? Zobaczmy słówko will wraz z wszystkimi naszymi Polami Czasu.

 

PICTURE: THE VERB FORM ‘WILL’ IN THE FIELDS FOR THE PRESENT, PAST, AND FUTURE

 

Możemy powiedzieć, we will be, will have, and will do, dla naszego Pola PRZYSZŁOŚĆ. Co powiemy dla samego słówka will? Nie mówimy,

 

PICTURE: ERRONEOUS FORM FOR THE VERB FORM ‘WILL’ IN THE GRAMMATICAL FUTURE

 

Nie ma takiego językowego standardu. Nasze Pole PRZYSZŁOŚCI dla formy czasownikowej „will” jest puste.

 

PICTURE: A BLANK FUTURE FIELD; THE VERB FORM ‘WILL’

 

Czy pozwolimy, by nas to dezorientowało? Zastanówmy się, czym jest forma językowa. Używamy słówka will by mówić o przyszłości, ale forma tego słówka jest TERAŹNIEJSZA.

 

LINK: WHAT IS LANGUAGE FORM?

*****

Pomyślmy znów o ludzkich umysłach, jak zaczęliśmy w ROZDZIALE 1. Ludzkie gramatyki ewoluowały wraz z percepcją trzywymiarowej przestrzeni. Nie mieliśmy nigdy, a nie mamy też teraz, naprawdę czwartego wymiaru, jak czas.

 

Czas rzeczywisty, w którym żyjemy, to zawsze TERAŹNIEJSZOŚĆ, taka sama, jak gramatyczny nań pogląd. Możemy przewidywać rzeczywistą przyszłość, ale nie mamy jak do niej podróżować, gdyż czas postępuje stale, a my nie mielibyśmy za bardzo jak zabrać ze sobą swojej przestrzeni. No, na przykład naszych trzywymiarowych ciał.
EMOTICON--SMILE

 

Używamy TERAŹNIEJSZYCH form gramatycznych, gdy mowa o przyszłości, i „will” jest jedną z tych form, których możemy używać dla mapowania kognitywnie, w naszych umysłach, na rzeczywistą przyszłość.

 

Codzienne życie pozwala na dość dokładne przewidywanie tej przyszłości, jak dla jednej osoby, rodziny, czy grupy ludzi. Pomyślmy o chodzeniu do szkoły czy pracy. Dlatego językowy standard daje formie czasownikowej „will” mapować na rzeczywistą przyszłość.

 

A STANDARD LANGUAGE USE, VERB FORM ‘WILL’ MAPS ON THE FUTURE

 

W naszej ziemskiej rzeczywistości, podwójna forma czasownikowa „will” podwajałaby mapowanie. Innymi słowy, byłaby językowo zbędna.

*****

Porównajmy wszystkie słówka centralne, dla TERAŹNIEJSZOŚCI, PRZESZŁOŚCI, oraz PRZYSZŁOŚCI.

 

PICTURE: THE CORE VERBS, BE, HAVE, DO, AND WILL, IN THE FIELDS OF TIME

*****

Nasze słówka kluczowe to czasowniki. Czasowniki mówią co my robimy, co robią inni, bądź co się dzieje.

BUTTON: WHAT IS A VERB?

Forma czasownika może wskazywać, czy mamy na myśli TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ, czy PRZESZŁOŚĆ. Jednak czasownik WILL może mapować na PRZYSZŁOŚĆ już w swojej TERAŹNIEJSZEJ formie.

 

PICTURE: THE VERB FORM ‘WILL’ MAPPING ON THE FUTURE

 

Czas poćwiczyć nasze natury (!)
2.1. PRAKTYKA W POLACH CZASU

LINK 2.1. WORD PRACTICE IN THE FIELDS OF TIME
LINK: READ THIS IN AMERICAN ENGLISH