ROZDZIAŁ 1. MOŻEMY PLANOWAĆ CZAS JAK W POLACH

Nasza ziemska przestrzeń ma trzy wymiary, a gramatyka przynależy z wymiernymi długościami, wysokościami i szerokościami, wraz z ludzką potrzebą wody, powietrza, dobrego ubrania i dachu. Gramatyka to ludzka podstawowa potrzeba. Jest zdrowo, mieć z gramatyką dobry biznes.

 

PICTURE: ABSTRACT TIME

 

Język ma sporo względu dla czasu. Mówiąc, zwykle myślimy czy osoba lub rzecz o której mowa jest, była, czy będzie. Znaczy to, że trzeba nam form gramatycznych dla Teraźniejszości, Przeszłości, czy Przyszłości.

 

Formy gramatyczne pomagają gramatyczny czas wyrazić. Czasu jednak nie da się dotknąć. Nie widzimy go, ani słyszymy. Zegary pokazują wartości jakie nastawiamy, a czas gramatyczny to nie to samo, co godzina.

 

PICTURE: CLOCKS SHOWING DIFFERENT TIMES

Jak więc możemy się nauczyć czasu gramatycznego? Do pewnego stopnia, możemy myśleć o czasie wraz z miejscem.

 

Teorie czasu i wymiarów mogą nam nie być potrzebne, aby się dobrze nauczyć języka. Możemy rozumować o ludzkim doświadczeniu znanym jako uzus. To, jak my ludzie używamy języka, okazuje troszkę z tej ludzkiej i intelektualnej zdolności, którą kierujemy własną mową.

 

Jak możemy użyć słówka przed? Moglibyśmy powiedzieć „przed tym zakrętem”, o miejscu, a „przed dziesiątą”, o czasie?

 

PICTURE: BEFORE A PLACE

 

PICTURE: BEFORE A TIME

 

„Przed zakrętem” mówi „przed tym miejscem”.

„Przed dziesiątą” mówi „przed tym czasem”.

 

Możemy używać słówka przed, aby mówić o miejscu zarówno jak czasie. We wszystkich naturalnych językach, ludzkie umysły mają giętki zwyczaj łączyć czas i miejsce. Ludzkie gramatyki ewoluowały wraz z percepcją trzywymiarowej przestrzeni.

PICTURE: CARTESIAN COORDINATES

 

Opracujmy te fakty dla gramatyki.

 

Wyobraźmy sobie trzy miejsca. Nazwijmy owe miejsca DZIŚ, WCZORAJ, oraz JUTRO.

 

Czy jest możliwe miasteczko o nazwie Jutro?

 

PICTURE: ROAD SIGN SAYING 'TOMORROW'

 

To by mogło być nasze miasteczko Jutro.

 

PICTURE: SUBURBAN AREA, AERIAL VIEW

 

Czy dałoby się nazwać posesję „Wczoraj”?

 

PICTURE: BODIE, CALIFORNIA, USA

Cóż, to by mogło być nasze Wczoraj.

(Bodie to miasteczko duchów w Kalifornii, w USA.)

 

Takie nazwy miejsc byłyby niezwykłe, ale możliwe.

 

Nie musimy myśleć o wioskach czy miastach, dla gramatyki. Możemy wyobrazić sobie pola i nazwać je PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, oraz PRZYSZŁOŚĆ. Będą one naszymi Polami Czasu. Aby nauczyć się czasu gramatycznego, uczymy się kierować naszymi Polami Czasu.

 

Nie tylko w gramatyce, nasze perspektywy zależą od naszej wiedzy. Możemy powiedzieć, że nasza wiedza jest światłem, jakie mamy.

 

Wiedza potrzebuje pamięci. Bywa, że PRZESZŁE sprawy zapominamy, jak wiedzę do której nie wracamy i jej nie używamy. Dla naszego Pola Czasu PAST możemy wyobrazić sobie światło jak przy zachodzie słońca: jest dość jasno, jeżeli chcemy wrócić do owej nauki.

PICTURE: THE FIELD OF THE PAST

 

Nie mamy wspomnień PRZYSZŁOŚCI, ale potrafimy planować uczenie się. Nasze światło w Polu FUTURE może być jak przy wschodzie słońca.

PICTURE: THE FIELD OF THE FUTURE

 

To naszą TERAŹNIEJSZOŚĆ mamy najwięcej zdolności kształtować. W naszym Polu PRESENT słońce jest wysoko, a światło dnia pełne.

PICTURE: THE FIELD OF THE PRESENT

 

Zobrazujmy sobie be, gramatycznie bardzo ważne słówko, w Polu które nazywamy PRESENT.

PICTURE: THE VERB TO BE IN THE FIELD FOR THE PRESENT

Zobrazujmy sobie czasownik to be w innych Polach Czasu.

 

PICTURE: THE VERB TO BE IN THE FIELDS FOR THE FUTURE AND PAST

 

Oto jak słówko to be może wyglądać we wszystkich naszych Polach.

 

PICTURE: FORMS OF THE VERB TO BE, FOR THE PRESENT, PAST, AND FUTURE

 

Możemy też przedstawić słówka to have oraz to do w naszych Polach.

 

PICTURE: THE VERB TO HAVE IN THE FIELDS FOR THE PRESENT, PAST, AND FUTURE

 

Oto jak czasownik to have wyglądałby sam w naszych Polach Czasu.

 

PICTURE: FORMS OF THE VERB TO BE, FOR THE PRESENT, PAST, AND FUTURE

 

Oto jak czasownik to do może wyglądać w Polach Czasu.

 

PICTURE: THE VERB TO DO IN THE FIELDS FOR THE PRESENT, PAST, AND FUTURE

PICTURE: FORMS OF THE VERB TO DO, FOR THE PRESENT, PAST, AND FUTURE

*****

Co robimy, aby sobie obrazować słówka w Polach Czasu? Składamy razem naszą myśl o czasie i gramatycznej osobie, by zbudować nasze wysłowienie. Namyślamy się i wybieramy cechy.

 

Na początek, możemy pomyśleć o s jako cesze dla zaimków he, she, oraz it.

 

PICTURE: PERSONAL PRONOUNS, HE, SHE, AND IT

 

Zaimki to słówka, które mogą oznaczać osoby gramatyczne. Słówka I, you, we, they, he, she, oraz it, to zaimki osobowe.

 

Osoby są „gramatyczne”, bo się mogą odnosić do istot żywych, zarówno jak przedmiotów, wydarzeń, czy innych obiektów myśli. Mogą oznaczać postaci czy obiekty fikcyjne, a ludzie też nie muszą być prawdziwi.

 

PICTURE: BOB THE JUNIOR

 

Możemy powiedzieć, he is someone, he has something, lub he does something. Podobnie możemy powiedzieć, she is someone, she has something, lub she does something.

 

PICTURE: JEMMA SMILES

 

Cecha „s” stosuje się tylko do liczby pojedynczej, czyli pojedynczych osób, stworzeń, rzeczy, wydarzeń, czy zjawisk.

*****

Jak ważne są nasze trzy słówka, be, have, oraz do? Mogą być słówkami centralnymi naszej gramatyki, mapując czas gramatyczny w języku.

 

Kiedy kształtowanie słówek cechami staje się naszym zwyczajem i naturą, mamy więcej czasu rzeczywistego by myśleć, co chcemy powiedzieć. Nie trzeba nam go wiele na myślenie jak mówić, czy pisać.

 

Możemy nauczyć się świadomie i samodzielnie kierować swoją językową wprawą. Zapraszam do 1.1. PÓL CZASU, PRAKTYKI PODSTAWOWEJ.

LINK 1.1. FIELDS OF TIME, BASIC PRACTICE

*****

LINK: READ THIS IN AMERICAN ENGLISH