1.2. PRAKTYKA DLA UMYSŁU

Ćwiczenie 4. Spróbujmy ćwiczeń w naszych umysłach. Możemy użyć ćwiczeń 1 – 3. Podejmijmy tą krótką umysłową podróż etapami. Wszyscy mamy swój język wewnętrzny, język myśli.

 

A. Na początek pomyślmy, jak długo moglibyśmy trwać bez myślenia. Zdarza się usłyszeć, czy nawet powiedzieć, że ktoś nie myśli. Jednak to tylko mówienie, coś, czego nie da się brać dosłownie. Naprawdę, nikt nie umie swego umysłu „zatrzymać”, nawet na minutę.

 

B. Skupmy wzrok na jednym przedmiocie — filiżance, ołówku, jabłku w obrazku powyżej? Spróbujmy myśleć tylko o naszym obiekcie i niczym innym. Zegarek wykaże, jak długo udaje się nam wytrwać.

 

C. Zamknijmy oczy i spróbujmy nie myśleć absolutnie nic. Zegarek nam powie, czy się nam rzeczywiście udaje.

 

D. Zastanówmy się, w jakim języku myślimy i jak myślimy. Czy myślimy całymi słowami? Czy nasze myśli mogłyby być jedynie obrazkowe?

 

E. Powróćmy do ćwiczeń 1 – 3. Próbujemy „zobaczyć” i „wymówić” odpowiedzi jedynie w myślach, zanim je wypowiemy. Możemy też zapisywać odpowiedzi w miarę mówienia. Nawet nie szepczemy, przed wymawianiem (!)

 

Z początku możemy odczuwać, że trudno się „zdyscyplinować” i świadomie kierować swoim myśleniem. Bardzo ważne, byśmy spróbowali. „Mówienie” i „pisanie” w myślach, zanim dosłownie coś się powie czy zapisze, potrafi znacznie wzmocnić językowe nawyki.

 

Czynność taka może przypominać dzieci uczące się mowy. Co ważne, nie musimy z nią pozostać na zawsze. Jest tylko dla ćwiczeń, aby wytworzyć we własnym umyśle skojarzenie dla języka, którego się uczymy.

 

My ludzie naturalnie mamy język wewnętrzny. Dla przykładu, ciche czytanie jest szybsze niż czytanie na głos, a ułatwia to język wewnętrzny. Nie jest on całymi słowami, czy nawet dźwiękami mowy. Ma tylko śladowe aspekty języka mówionego, czy pisanego.

 

Język wewnętrzny to wysoce zaawansowany sposób, na jaki nasze ludzkie mózgi korelują językową wiedzę i wprawę. Nie znamy języka naprawdę, o ile nie należy on z naszą biegłością wewnętrzną. Co ważne, możemy ćwiczyć i świadomie wprowadzić nowy język do naszych wewnętrznych zdolności intelektualnych.

 

Zapraszam do dalszej podróży w gramatyce.
ROZDZIAŁ 2. FORMA CZASOWNIKOWA WILL.

LINK: CHAPTER 2. THE VERB FORM WILL
LINK: READ THIS IN AMERICAN ENGLISH