1.1. POLA CZASU: PODSTAWOWA PRAKTYKA

Ćwiczenie 1. Przedstawmy sobie czasowniki to be, to have oraz to do, dla TERAŹNIEJSZOŚCI, PRZESZŁOŚCI i PRZYSZŁOŚCI (nawiązujemy do Rozdziału 1).

 

Z zaimkami I, you, he, she, oraz it, możemy mówić o pojedynczych osobach czy obiektach. W gramatyce nazywamy to liczbą pojedynczą.

 

Jeżeli już dobrze znamy te formy, możemy mieć to ćwiczenie za lekką łamigłówkę i po prostu ćwiczyć myślenie wpierw o Polu (gramatycznym czasie).

 

Przykład: PRESENT, (be), she

 

Rozwiązanie: is

 

1. PRESENT, (do), I

 

2. FUTURE, (do), you

 

3. PAST, (have), I

 

4. PRESENT, (be), he

 

5. PAST, (be), you

 

6. FUTURE, (have), she

 

7. PAST, (have), it

 

8. PRESENT, (be), you

 

9. FUTURE, (do), he

 

10. PAST, (have), you

 

*****

 

Wiele już powiedziano i napisano o tym, jaką olbrzymią różnicą jest, czy mówimy w danym języku jako rodzimym, albo jak szczególne jest uczenie się języka obcego w porównaniu z nauką pierwszego, w dzieciństwie.

 

Pamiętajmy, że nie ma wrodzonych nawyków językowych. Nie ma też wrodzonych książek do gramatyki, a nauka języka zawsze wymaga myślenia.

 

Aby pisać i mówić, nie wystarczy naśladować innych ludzi. A czy powiedzielibyśmy, że używamy czasownika być, bo pan Igrek, gramatyk, tak mówi? Dobrym powodem mogłoby się to nie okazać.

 

Powtarzanie za ludźmi czy książkami nie dałoby nam giętkości potrzebnej w mowie. Dlatego mamy ćwiczenia jak tutaj: aby zapoczątkować i zachować giętkie językowe zwyczaje.

 

*****

 

Ćwiczenie 2. W tym ćwiczeniu używamy także zaimków we, you oraz they. Oznacza to, iż mówimy o więcej niż jednej osobie, czy jednym obiekcie.

 

W gramatyce nazywamy to liczbą mnogą. Możemy używać zaimka you dla liczby pojedynczej oraz mnogiej, porównajmy Podrozdział 3.2.

Możemy myśleć o rzeczywistych ludziach ― naszych znajomych, przyjaciołach, czy wrogach ― by wykonać to ćwiczenie.

1. PAST, (do), they

 

2. PRESENT, (do), I

 

3. PRESENT, (have), he

 

4. FUTURE, (be), it

 

5. FUTURE, (be), we

 

6. PRESENT, (have), you

 

7. FUTURE, (have), we

 

8. PRESENT, (be), she

 

9. PAST, (do), they

 

10. FUTURE, (have), you

 

Ćwiczenie 3. Spróbujmy określić zakres czasowy (PRESENT, PAST, lub FUTURE) oraz osobę dla form poniżej. Możemy zapisać „wszystkie osoby”, gdzie forma jest zawsze taka sama. Dalej myślimy wpierw o czasie.

 

Przykład: do

 

Rozwiązanie: PRESENT, I, you, we, they

 

1. are; 2. will do; 3. did; 4. will have; 5. has; 6. am; 7. does; 8. had; 9. were; 10. have; 11. will be; 12. was.

 

Praktyka gramatyczna to nie tylko pióro i papier. To sposób myślenia. Zapraszam do 1.2. Praktyki dla umysłu.

LINK 1.2. MIND PRACTICE
LINK: READ THIS IN AMERICAN ENGLISH