Rozdział 7. Statyczne zastosowanie czasowników

Aspekty Simple oraz Progressive mogą zrobić dużą różnicę, kiedy chcemy mówić o naszych sercach i umysłach.

 

Znajdziemy książki do gramatyki mówiące o „statycznych czasownikach”. Wymienią one owe „statyczne czasowniki” gwoli zapamiętania, aby nigdy nie używać ich z Progressive.

 

Czy moglibyśmy zrobić na przykład alfabetyczną listę wszystkich słówek które kojarzymy z miłością bądź nienawiścią?

 

Sporządzanie takiej listy zajęłoby dłuższy czas, a przecież mówimy, piszemy, czy czytamy w czasie rzeczywistym. Co więcej, czasowniki nieregularne nie przynależą tak bardzo z kategoriami emocjonalnymi, a to je możemy pamiętać wedle wzorców wymowy czyli paradygmatycznie, zobaczmy Dodatek 2 oraz Dodatek 3. Zbierzmy fakty.

 

Większość gramatyk grupuje „czasowniki statyczne”. Możemy zgromadzić parę przykładów i zastanowić się, czy rzeczywiście stanowią one oddzielne grupy czy kategorie. Możemy też ocenić, czy mają paradigmatyczne wzorce, jak czasowniki nieregularne.

 

Nasze zmysły (our senses):

feel, hear, look, perceive, see, sense, smell, sound, taste;

 

Nasze uczucia (our feelings):

admire, adore, appreciate, cherish, cost, desire, detest, disdain, dislike, esteem, fear, feel, hate, like, loathe, love, prefer, regard, relish, respect, revere, want, wish;

 

Nasze umysły (our minds):

admit, appreciate, appear, assume, believe, belong, choose, cost, disapprove, esteem, expect, feel, hope, know, mean, object, perceive, prefer, realize, recall, recognize, recollect, regard, relish, remember, see, sense, stipulate, suppose, think, understand;

 

Własność, obiekty posiadane (property, objects owned):

belong, charge, cost, have, hold, owe, own, possess, retain, vest;

 

Własności, czyli cechy charakterystyczne, atrybuty, właściwości
(Properties, that is, characteristics, attributes, features):

appear, appertain, befit, concern, consist, contain, emerge, hold, inhere, keep, matter, seem, show, signify, sound.

 

Możemy woleć własne notatki o słówkach.

 

Kiedy potrzebujemy więcej słów, możemy użyć tezariusza, jak thesaurus.com. Możemy też robić sobie własne myślenniki (thinktionaries).

__Smiley PNG

 

Porównajmy nasze wartości do mapowania kognitywnego.

Infinity symbol

Możemy rozpocząć od naszych zmysłów. Utrzymujemy symbol niedookreśloności, dla naszej wartości mapującej {ON}. Symbol ten nie ma oznaczać nieskończoności, czy też niepewności własnej percepcji. W naszym kontekście przypomina on, że naturalnych języków nie da się matematycznie skalulować, a w rzeczywistości każdego człowieka jest pewna niedookreśloność.

 

Nieczęsto możemy powiedzieć, że wiemy na pewno co będzie, bywa że nie wiemy co było, a czasem musimy się rozejrzeć, żeby powiedzieć co jest. Mimo tego, nasze umysły potrafią utrzymywać naszą jaźń czy też świadomość na dość trwałym poziomie, wraz ze strukturami językowmi. Potrafimy do tego uczyć się nowych języków, choć nie znamy wszystkich ich struktur czy słów.

 

Porównajmy zmienne mapujące {ON} oraz {IN}

 

_VALUE ON

 

8. She feels cold. {ON}
Her body feels cold. {ON}

 

Możemy zastosować ING, kiedy używamy naszego zmysłu dotyku:

 

_VALUE IN

 

8a. She is feeling her temperature. {IN}
She is using palpation to feel the temperature. {IN}

(Ona używa palpacji, by wyczuć swoją temperaturę.)

 

Możemy na bieżąco wyrażać swoją refleksję nad własnymi zmysłami, przy pomocy zmiennej {ON}:

 

8b. The wind feels cold (right now). {ON}

 

Nasze nastroje bywają bardziej dynamiczne. Moglibyśmy zapytać,

 

8c. How are you feeling? {IN}
(How are you taking your own condition, mood?) {IN}

 

Aby oddać takie samo znaczenie jak w 8c, można też utworzyć pytanie,
8d. How do you feel? {ON}
(How are you taking your own condition, mood?) {IN}

 

Forma ta może nie odnosić się do dotyku, no i cóż, nasza odpowiedź może zawierać trochę refleksji nad tym, kto pyta.

 

Nasze uczucia są warte naszego myślenia. Możemy stosować introspekcję.

 

Pewnie jednak nie mówimy nigdy o kimś drżącym z zimna,
8e. She / he *is feeling cold. {IN}

 

Mogłoby to zabrzmieć zatwardziale, jak byśmy mówili że ktoś tylko stosuje swe zmysły, podczas gdy jego czy jej temperatura ciała jest niska.

__Smiley serious PNG

 

Ludzie naturalnie rozwijają grupowe poczucie języka. Nasza mowa może się różnić, zależnie od tego z kim mówimy: osobą blisko zaprzyjaźnioną, czy też na przykład zupełnie nieznajomą. Gramatyki zazwyczaj nie podają regułek dla tego prywatnego, grupowego poczucia języka. Przeważnie jednak mówimy,
8f. She / he feels cold. {ON}
8g. She / he is cold. {ON}

 

W codziennym języku, często stosujemy czasownik Modalny can, kiedy mowa o zmysłach. Może on nie zmieniać znaczenia czasownika głównego nawet wcale,

 

9. I can feel something strange. ~ I feel something strange. {ON}
9a. I can see something. ~ I see something. {ON}

 

Forma Modalna może też jednak przynieść z sobą konotację,
9b. Things can look better. {ON}
(They do not; it needs to stop raining.)

 

Czasowniki moga też przyjmować formy frazalne. Ich sens może stać się wtedy nieco inny, jak w formach to see about, czy to look for. Amerykański angielski dzisiejszych czasów często używa czasowników frazalnych. Używamy paru takich czasowników w naszej podróży.

 

Możemy powiedzieć, we catch on a bit of language, kiedy ów język słyszymy lub widzimy pismem. Możemy powiedzieć, we catch on to a bit of language, i się go uczyć. Jeżeli słyszymy lub mówimy, he / she has come across that, osoba ta znajduje coś lub to napotyka, często przypadkiem. Kiedy mówimy he / she always looks up dictionaries, mówimy o kimś kto często czyta słowniki. A jeżeli słyszymy czy mówimy, he / she is looking to that, osoba ta coś rozważa. Możemy zapoznać się bliżej z czasownikami frazalnymi w Części Czwartej.

 

Poświęćmy jeszcze trochę czasu zmysłowi wzroku.

 

10. What are you looking at? {IN}
(What are you viewing?) {IN}

 

10a. What are you looking for? {IN}
(What are you seeking?) {IN}

 

10b. She is seeing him tomorrow. ~ She is meeting him tomorrow. {IN}
10c. She is seeing about getting the new house. ~ She is arranging the purchase of the house. {IN}

 

Przypatrzmy się jeszcze paru przykładom z czasownikami o pracy zmysłów. Ich znaczenie może się zmieniać wraz ze zmienną, czyli zależnie od tego, jak kognitywnie mapujemy.

 

11. I can hear some strange noise. ~ I hear some strange noise. {ON}
11a. They are hearing new candidates now. {IN}
(They are interviewing or auditioning them.)
11b. You are hearing things. {IN}
(Your nervous system is producing delusions.)

 

Znaczenie będzie zawsze zależało od kontekstu i intencji osoby która mówi. W lingwistyce, nazywamy to intencją lokucyjną , the locutionary intent.

 

12. You look great now! {ON}
(I like your appearance now.) {ON}

 

Język angielski ― amerykański, brytyjski, czy inny ― jest tak uczciwy, jak każdy inny naturalny język, w tym polski. Niewinne kłamstwo jest nazywane po angielsku “a white lie”. Wyobraźmy sobie szefa w okropnym graniturze. Co mogłyby powiedzieć osoby w otoczeniu?

“Interesujący, szefie”. “Chic.”’
Trouble

“White lies” są zazwyczaj krótkimi wypowiedziami. Jest zawsze ryzyko chwalenia szefa gdy celowo nosi on coś okropnego, by rozróżnić przyjaciół od wrogów.

 

Możemy mówić o naszych zmysłach z otwartą ramą czasową (porównajmy Rozdział 6),

 

 

13. I have not heard from him in years. {TO}
(He hasn’t contacted me in years.) {TO}

 

Open time frame

 

Prosze porównajmy,
13a. She has never seen anything like this. {TO}
(This is the first time she can see such a strange thing.) {ON}
13b. He has never felt so good. {TO}
(He is now very comfortable.)

 

Nasze nosy służą zmysłowi dość regularnemu. Możemy mówić o węchu z otwartą ramą czasową, bądź używać czasownika can, zarówo jak balansować naszymi zmiennymi.

 

14. She has never smelled anything more portending savor. {TO}
(An irresistible scent is coming from the kitchen.) {IN}
14a. I can smell something nice. ~ I smell something nice. {IN}

 

mortar with fresh herbs

 

Świeże zioła moga uczynić posiłek zdrowszym i nie do pogardzenia.

 

14b. The roses smell beautiful. {ON}
14c. She is smelling the roses. {IN}
(She is using her sense of smell.) {IN}

 

Jak mogłoby pachnieć 101 róż?

 

Psycholingwistyka mówi, że zawsze jest składnik uczuciowy, w ludzkim uczeniu się i myśleniu. Naturalnie, uczenie się czegoś nie oznacza automatycznie kochania bądź nienawidzenia naszego przedmiotu. Jednakowoż, szczególnie jeżeli decydujemy czy uczyć się języka, lepiej byśmy myśleli co zyskujemy, a nie o wysiłku. W nabywaniu umiejętności, my ludzie pamiętamy przyjemne doświadczenia znacznie lepiej niż przykre.

 

Nasze zmysły nie są bezpośrednio naszymi uczuciami, ale ludzka emocjonalność może wymagać pewnej dyplomacji w percepcji.

 

Jakkolwiek tolerancyjne dla czasownika can, nasze nosy bywają delikatne. Moglibyśmy powiedzieć,
15. It smells here. {ON}
W rzeczy samej mało co mówilibyśmy,
15a. It stinks here. {ON} TABOO

 

Jako że mogłaby to być brzydka i nieprzyjemna wypowiedź w rozmowie, możemy zaznaczyć to towarzysko niepewne wyrażenie jako TABOO. Możemy być towarzysko zdolniejsi, jeżeli przyjmiemy trochę odpowiedzialności za własne postrzeganie, (na ile uznamy za rozsądne się zgadzać być do odpowiedzialności pociąganymi).

15b. I (think I can) smell something. {ON}

 

Nasze kubki smakowe także są jak najbardziej zdolne mieć sens:
16. I can taste some nice flavor in this. ~ I taste some nice flavor in this. {ON}

 

Tak samo jak dla innych zmysłów, możemy używać ING aby powiedzieć, ze naszego zmysłu smaku używamy. Kiedy to nasz zmysł nam coś mówi, możemy po prostu pozostać NA naszej kognitywnej mapie.

 

16a. The drink tastes sweet. {ON}
(This is what our taste buds are telling.) {IN}
16b. He is tasting the drink. {IN}
(He is trying it.) {IN}

 

Pomyślmy teraz o naszych zmiennych mapujących i wspomnijmy Część Pierwszą. Jeżeli wybieramy część naszej kognitywnej mapy jako naszą perspektywę, zaznaczamy, że nie mamy na myśli całego kognitwnego zakresu.

 

ANGRY__BEING ANGRY__COMPARISON

 

Kiedy używamy naszych zmysłów bądź działamy jedynie dla jakiegoś efektu, możemy postrzegać naszą aktywność jako postępującą, tak samo jak wszystkie inne formy naszej aktywności. Możemy powiedzieć, że stosujemy wtedy czasowniki dynamicznie. Jak najbardziej nadaje się do tego zmienna mapująca {IN}.

 

Kiedy postrzegamy, czujemy, czy myślimy, możemy woleć pozostać z naszą lingwistyczną grawitacją (proszę porównać Rozdział 6.2), oraz całymi naszymi kognitywnymi zakresami, ogólnie. Nasze zmysły, uczucia, oraz myślenie przynależą z naszą kognicją. Możemy dla niej pozostawać NA naszych gruntach pojęciowych. Gramatyka klasyczna nazwie to statycznym zastosowaniem czasowników, z którym bardzo dobrze się ma nasza zmienna mapująca {ON}.

 

Porównajmy proszę tutaj dwie formy,

 

What are you hoping for? {IN}
(Na co teraz żywisz / masz nadzieję?)

 

What do you hope for? {ON}
(Na co masz nadzieję / Co jest twoją nadzieją?)

 

Druga z form, hope for, robiłaby wrażenie szersze niż forma hoping for. Aby to przedyskutować, musimy pomówić o

 

UCZUCIACH!

Nie mówimy tak naprawdę danym językiem, jeżeli nie jesteśmy w stanie w nim mówić o naszych uczuciach. Możemy sobie przedstawić kilka statycznych zastosowań czasowników które o uczuciach mówią, w parach antonimów, czyli słówek o przeciwnych znaczeniach. Tezariusze (thesauruses bądź thesauri w liczbie mnogiej) przeważnie skracają słówko „antonim” do „ant”, a słówko „synonim” do formy „syn”.

 

Psycholingwistyka mówi, że wszyscy posługujemy się językiem, czyli jesteśmy użytkownikami języka. Możemy używać słów nie wykonując oznaczanej przez nie czynności. Nie wychodząc z domu, możemy mówić o lotach kosmicznych, wspinaniu się na górę McKinley, bądź zanurzeniu w Głębi Milwaukee.

 

Góra McKinley (bądź Denali) jest najwyższym szczytem w USA i całej Ameryce Północnej. Ma około 20 tysięcy i trzystu stóp (mniej-więcej 7010 i pół metra) ponad poziomem morza. Denali jest trzecim pod względem wysokości szczytem na świecie. Sąsiaduje z Jeziorem Wonder, na Alasce.

 

Denali

 

Głębia Milwaukee jest największą głebią Atlantyku. Przynależy do Rowu Portorykańskiego i ma około 27 i pół tysiąca stóp (mniej-więcej 8382 metry) głębokości. Odkrył ją amerykański okręt USS Milwaukee. Stay Zjednoczone graniczą na Atlantyku na wschodzie, oraz na Pacyfiku na zachodzie.

 

Puerto Rico Trench

 

Jako użytkownicy języka, możemy przedstawić sobie słówka o uczuciach w parach anotnimów, nie ryzykując emocjonalnego zaburzenia, czy niepokoju.

 

admire, adore, cherish ~#~ detest, disdain
appreciate, esteem ~#~ disregard
dare ~#~ fear
desire, relish ~#~ abhor, reject
like ~#~ dislike
love ~#~ hate, loathe
prefer ~#~ reject
respect, revere ~#~ disparage
want, wish ~#~ have no relish in / taste for

Feelings

Czy wartość ON może być naszą podstawową ziemską zmienną?
Rozdział 8.1 ma pomysł.

 

Możemy spróbować par synonimów dla myślenia, co by nie tracić głów.

 

Synonimy to słówka bliskie znaczeniowo. Nie możemy zawsze ich używać zamiennie.

 

accede, agree ~#~ admit, consent
appreciate ~#~ realize
assume ~#~ presume, stipulate
believe ~#~ consider, suppose
expect ~#~ think likely, count upon
feel ~#~ hold, think
forget ~#~ become oblivious of, overlook
know ~#~ be aware of, remember
mean ~#~ intend
object ~#~ disapprove
perceive, sense ~#~ consider, recognize
see ~#~ comprehend, understand
think ~#~ cerebrate

 

Good thinking
__Smiley PNG

 

Ludzkie uzdolnnienie dla języka jest wrodzone. Jednakowoż ― w każdym języku ― musimy się wszyscy nauczyć mówić i pisać. Podobnie, możemy się nauczyć używać kognitywnych zmiennych.

 

My ludzie jesteśmy użytkownikami języka, względem myślenia i innych procesów, aktywności, czy doświadczeń. Możemy mówić o Benjaminie Franklinie, falowej teorii światła, czy laureacie nagrody Pulitzera, nie zapoznając się z wszystkimi szczegółami biografii, teorii, czy pism. Jakaś niedookreśloność jest naturalnym aspektem języka.

 

Niezależnie od tego jakim językiem się posługujemy, możemy kojarzyć uczucia i myśli z wysokościami oraz głębiami. „Uczuciowo uniesieni” czy “zagłębieni w myśli”, potrzebujemy części słówek które mamy dla przestrzeni oraz wymiarów aby myśleć i mówić, o czasie i uczuciach zarówno jak intelekcie.

 

Kiedy stosujemy część słówek dla przestrzeni także dla czasu, możemy powiedzieć, że spacjalizujemy. Termin spacjalizacja pochodzi od łacińskiego spatium, miejsce, przestrzeń. Spacjalizacja jest naturalna, w języku i mowie. W różnym stopniu, wszystkie naturalne języki spacjalizują.

 

Zestawmy teraz słówka które mówią o posiadaniu razem z antonimami i synonimami, dla nas, czasem zasobnych, a czasem nie aż tak zamożnych ludzi którzy się uczą.

belong ~#~ be part of, pertain to ~#~ be exclusive of
have, hold, own ~#~ possess, retain ~#~ be devoid of
owe ~#~ be indebted ~#~ be creditor to
vest ~#~ charge ~#~ cost

 

Własnościom zdarza się pojawiać i zanikać. Zestawmy słówka dla własności z ich synonimami. Kiedy własność (cecha, właściwość) wygasa, możemy użyć negacji.

appear ~#~ look, seem
concern ~#~ be of interest to, relate to
consist ~#~ be composed of, be made up of
consist ~#~ exist
contain ~#~ hold or include within
hold ~#~ remain (valid, true)
matter ~#~ be of importance
signify ~#~ imply, mean
sound, look ~#~ convey an impression

 

Rozpoczęliśmy ten etap podróży zastanowieniem, czy chcemy trzymać na liście oraz osobno nasze słówka dla umysłów, serc, oraz zmysłów, czy też możemy mapować i budować słownictwo jak zazwyczaj, ze słownikami i tezariuszami (czy też własnymi myślennikami). Każdy oczywiście może samodzielnie zadecydować, jednak powyżej możemy zobaczyć, iż słowka takie jak to see, to sense, to perceive, czy to feel stosują się i dla naszych zmysłów, i dla naszych serc czy umysłów.

 

To feel jest bardzo interesującym słowem. Moglibyśmy powiedzieć, “I feel fresh”, by mówić o naszych zmysłach. Moglibyśmy powiedzieć, “I feel love”, by mówić o naszych emocjach. Moglibyśmy też powiedzieć, potencjalnie w innym kontekście, “I feel this is stupid” [TABOO], by mówić o tym co myślimy.

 

Ludzkie zmysły, myślenie, oraz uczucia, nie są nigdy dosłownie osobne. Czasownik “to feel” pokazuje to bardzo dobrze. Możemy powiedzieć, we feel, mając na myśli nasze zmysły, nasze myślenie, oraz nasze emocje. Zobrazujmy tę podstawową obserwację.

 

I AM A PERSON__I FEEL__I THINK

 

Pod adresem wordnet.princeton.edu, możemy znaleźć projekt amerykańskiej Narodowej Fundacji Nauki, WordNet. Jest on darmowy do zainstalowania i użytku, zgodnie z licencją. WordNet może nam pomóc widzieć słownictwo spójnie.

 

Nie zapominajmy, że dzielenie słownicta na klasy statyczne czy dynamiczne, a nastęnie grupowanie go w kategorie czy listy do zapamiętania, pasuje bardziej do analiz behawiorystycznych. Nasza perspektywa jest psycholingwistyczna: potrafimy i pozostajemy z mapowaniem kognitywnym, nie dzieląc naszych osób na kategorie.

 

JAK NATURALNA JEST SPACJALIZACJA?

 

Oto słowa Jamesa Madisona, amerykańskiego prezydenta:

The advice nearest to my heart and deepest in my convictions is that the Union of the States be cherished and perpetuated.

 

Możemy znaleźć materiały o amerykańskich prezydentach pod adresem WhiteHouse.gov, na stronie internetowej Białego Domu. Wystarczy że wpiszemy “presidents” w polu poszukiwania (the search field).

 

Zapraszam do praktyki dla umysłów i serc.7.1. Practice for the mind and heart

Feel welcome to tell me what you think

 

Reklamy

Zapraszam do dyskusji

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s