Dodatek 4. Językowe wiązania wszystkich czasów

ASPEKT SIMPLE
ZMIENNA KOGNITYWNA: ON (NA)

_VALUE ON

 

FORMA AFIRMATYWNA

___affirmative

 

PIERWSZA OSOBA LICZBY POJEDYNCZEJ: I, me

future-simple-affirmativeFUTURE SIMPLE:

I will write.

Forma krótka
I’ll write.

 

present-simple-affirmativePRESENT SIMPLE:
I write.

 

past-simple-affirmativePAST SIMPLE:
I wrote.

 

INNE OSOBY: you, we, he, she, it, they

 

future-simple-affirmativeFUTURE SIMPLE:
You (we, they, he, she, it) will write.
Forma krótka
You’ll (we’ll, they’ll, he’ll, she’ll, it’ll) write.

 

present-simple-affirmativePRESENT SIMPLE:
You (we, they) write.

He (she, it) writes.

 

past-simple-affirmativePAST SIMPLE:
You (we, they, he, she, it) wrote.

 

FORMA INTERROGATYWNA
___INTERROGATIVE3

 

PIERWSZA OSOBA LICZBY POJEDYNCZEJ: I, me

future-simple-interrogativeFUTURE SIMPLE:
Will I write?

 

present-simple-interrogativePRESENT SIMPLE:
Do I write?

 

past-simple-interrogativePAST SIMPLE:
Did I write?

 

INNE OSOBY: you, we, he, she, it, they

future-simple-interrogativeFUTURE SIMPLE:
Will you (we, they, he, she, it) write?

 

present-simple-interrogativePRESENT SIMPLE:
Do you (we, they) write?

Does he (she, it) write?

 

past-simple-interrogativePAST SIMPLE:
Did you (we, they, he, she, it) write?

 

FORMA NEGATYWNA
___NEGATIVE

 

PIERWSZA OSOBA LICZBY POJEDYNCZEJ: I, me

future-simple-negativeFUTURE SIMPLE:
I will not write.
Forma krótka
I won’t write.

 

present-simple-negativePRESENT SIMPLE:
I do not write.
Forma krótka
I don’t write.

 

past-simple-negativePAST SIMPLE:
I did not write.
Forma krótka
I didn’t write.

 

INNE OSOBY: you, we, he, she, it, they

future-simple-negativeFUTURE SIMPLE:
You (we, they, he, she, it) will not write.
Forma krótka
You (we, they, he, she, it) won’t write.

 

present-simple-negativePRESENT SIMPLE:
You (we, they) do not write.

He (she, it) does not write.
Forma krótka
You (we, they) don’t write.

He (she, it) doesn’t write.

 

past-simple-negativePAST SIMPLE:
You (we, they, he, she, it) did not write.
Forma krótka
You (we, they, he, she, it) didn’t write.

 

FORMA NEGATYWNIE INTERROGATYWNA
___NEGATIVE INTERROGATIVE

 

PIERWSZA OSOBA LICZBY POJEDYNCZEJ: I, me

future-simple-negative-interrogativeFUTURE SIMPLE:
Will I not write?
Forma krótka
Won’t I write?

 

present-simple-negative-interrogativePRESENT SIMPLE:
Do I not write?
Forma krótka
Don’t I write?

 

past-simple-negative-interrogativePAST SIMPLE:
Did I not write?
Forma krótka
Didn’t I write?

 

INNE OSOBY: you, we, he, she, it, they

future-simple-negative-interrogativeFUTURE SIMPLE:
Will you (we, they, he, she, it) not write?
Forma krótka
Won’t you (we, they, he, she, it) write?

 

present-simple-negative-interrogativePRESENT SIMPLE:
Do you (we, they) not write?

Does he (she, it) not write?
Forma krótka
Don’t you (we, they) write?

Doesn’t he (she, it) write?

 

past-simple-negative-interrogativePAST SIMPLE:
Did you (we, they, he, she, it) not write?
Forma krótka
Didn’t you (we, they, he, she, it) write?

 

ASPEKT PROGRESSIVE
ZMIENNA KOGNITYWNA: IN (W)

_VALUE IN

 

FORMA AFIRMATYWNA
___affirmative

 

PIERWSZA OSOBA LICZBY POJEDYNCZEJ: I, me

future-progressive-affirmative FUTURE PROGRESSIVE:

I will be writing.
Forma krótka
I’ll be writing.

 

present-progressive-affirmativePRESENT PROGRESSIVE:
I am writing.
Forma krótka
I’m writing.

 

past-progressive-affirmativePAST PROGRESSIVE:
I was writing.

 

INNE OSOBY: you, we, he, she, it, they

 

future-progressive-affirmativeFUTURE PROGRESSIVE:
You (we, they, he, she, it) will be writing.
Forma krótka
You’ll be (we’ll be, they’ll be, he’ll be, she’ll be, it’ll be) writing.

 

present-progressive-affirmativePRESENT PROGRESSIVE:
You (we, they) are writing.

He (she, it) is writing.

 

past-progressive-affirmativePAST PROGRESSIVE:
You (we, they ) were writing.
He ( she, it) was writing.

 

FORMA INTERROGATYWNA
___INTERROGATIVE3

 

PIERWSZA OSOBA LICZBY POJEDYNCZEJ: I, me

future-progressive-interrogativeFUTURE PROGRESSIVE:
Will I be writing?

 

present-progressive-interrogativePRESENT PROGRESSIVE:
Am I writing?

 

past-progressive-interrogativePAST SIMPLE:
Was I writing?

 

INNE OSOBY: you, we, he, she, it, they

future-progressive-interrogativeFUTURE PROGRESSIVE:
Will you (we, they, he, she, it) be writing?

 

present-progressive-interrogativePRESENT PROGRESSIVE:
Are you (we, they) writing?

Is he (she, it) writing?

 

past-progressive-interrogativePAST PROGRESSIVE:
Were you (we, they ) writing?

Was he (she, it) writing?

 

FORMA NEGATYWNA
___NEGATIVE

 

PIERWSZA OSOBA LICZBY POJEDYNCZEJ: I, me

future-progressive-negativeFUTURE PROGRESSIVE:
I will not be writing.
Forma krótka
I won’t be writing.

 

present-progressive-negativePRESENT PROGRESSIVE:
I am not writing.
Forma krótka
I ain’t writing.
(Proszę zważyć, forma ta jest potoczna. Nie ma standardowej formy krótkiej.)

 

past-progressive-negativePAST PROGRESSIVE:
I was not writing.
Forma krótka
I wasn’t writing.

 

INNE OSOBY: you, we, he, she, it, they

future-progressive-negativeFUTURE PROGRESSIVE:
You (we, they, he, she, it) will not be writing.
Forma krótka
You (we, they, he, she, it) won’t be writing.

 

present-progressive-negativePRESENT PROGRESSIVE:
You (we, they) are not writing.

He (she, it) is not writing.
Forma krótka
You (we, they) aren’t writing.

He (she, it) isn’t writing.

 

past-progressive-negativePAST PROGRESSIVE:
You (we, they) were not writing.
He ( she, it) was not writing.
Forma krótka
You (we, they) weren’t writing.
He (she, it) wasn’t writing.

 

FORMA NEGATYWNIE INTERROGATYWNA
___NEGATIVE INTERROGATIVE

 

PIERWSZA OSOBA LICZBY POJEDYNCZEJ: I, me

future-progressive-negative-interrogativeFUTURE PROGRESSIVE:
Will I not be writing?
Forma krótka
Won’t I be writing?

 

present-progressive-negative-interrogativePRESENT PROGRESSIVE:
Am I not writing?
Forma krótka
Ain’t I writing?
(Nie ma standardowej formy krótkiej; jak wyżej, użycie to jest potoczne.)

 

past-progressive-negative-interrogativePAST PROGRESSIVE:
Was I not writing?
Forma krótka
Wasn’t I writing?

 

INNE OSOBY: you, we, he, she, it, they

future-progressive-negative-interrogativeFUTURE PROGRESSIVE:
Will you (we, they, he, she, it) not be writing?
Forma krótka
Won’t you (we, they, he, she, it) be writing?

 

present-progressive-negative-interrogativePRESENT PROGRESSIVE:
Are you (we, they) not writing?

Is he (she, it) not writing?
Forma krótka
Aren’t you (we, they) writing?

Isn’t he (she, it) writing?

 

past-progressive-negative-interrogativePAST PROGRESSIVE:
Were you (we, they ) not writing?
Was he ( she, it) not writing?
Forma krótka
Weren’t you (we, they) writing?
Wasn’t he (she, it) writing?

 

ASPEKT PERFECT
ZMIENNA KOGNITYWNA: TO (DO)

_VALUE TO

 

FORMA AFIRMATYWNA
___affirmative

 

PIERWSZA OSOBA LICZBY POJEDYNCZEJ: I, me

future-perfect-affirmativeFUTURE PERFECT:

I will have written.
Forma krótka
I’ll have written.

 

present-perfect-affirmativePRESENT PERFECT:
I have written.
Forma krótka
I’ve written.

 

past-perfect-affirmativePAST PERFECT:
I had written.
Forma krótka
I ’d written.

 

INNE OSOBY: you, we, he, she, it, they

 

future-perfect-affirmativeFUTURE PERFECT:
You (we, they, he, she, it) will have written.
Forma krótka
You’ll have (we’ll have, they’ll have, he’ll have, she’ll have, it’ll have) written.

 

present-perfect-affirmativePRESENT PERFECT:
You (we, they) have written.

He (she, it) has written.

 

past-perfect-affirmativePAST PERFECT:
You (we, they, he, she, it) had written.

 

FORMA INTERROGATYWNA
___INTERROGATIVE3

 

PIERWSZA OSOBA LICZBY POJEDYNCZEJ: I, me

future-perfect-interrogativeFUTURE PERFECT:
Will I have written?

 

present-perfect-interrogativePRESENT PERFECT:
Have I written?

 

past-perfect-interrogativePAST PERFECT:
Had I written?

 

INNE OSOBY: you, we, he, she, it, they

future-perfect-interrogativeFUTURE PERFECT:
Will you (we, they, he, she, it) have written?

 

present-perfect-interrogativePRESENT PROGRESSIVE:
Have you (we, they) written?

Has he (she, it) written?

 

past-perfect-interrogativePAST PERFECT:
Had you (we, they, he, she, it) written?

 

FORMA NEGATYWNA
___NEGATIVE

 

PIERWSZA OSOBA LICZBY POJEDYNCZEJ: I, me

future-perfect-negativeFUTURE PERFECT:
I will not have written.
Forma krótka
I won’t have written.

 

present-perfect-negativePRESENT PERFECT:
I have not written.
Forma krótka
I haven’t written.

 

past-perfect-negativePAST PERFECT:
I had not written.
Forma krótka
I hadn’t written.

 

INNE OSOBY: you, we, he, she, it, they

future-perfect-negativeFUTURE PERFECT:
You (we, they, he, she, it) will not have written.
Forma krótka
You (we, they, he, she, it) won’t have written.

 

present-perfect-negativePRESENT PERFECT:
You (we, they) have not written.

He (she, it) has not written.
Forma krótka
You (we, they) haven’t written.

He (she, it) hasn’t written.

 

past-perfect-negativePAST PERFECT:
You (we, they, he, she, it) had not written.
Forma krótka
You (we, they, he, she, it) hadn’t written.

 

FORMA NEGATYWNIE INTERROGATYWNA
___NEGATIVE INTERROGATIVE

 

PIERWSZA OSOBA LICZBY POJEDYNCZEJ: I, me

future-perfect-negative-interrogativeFUTURE PERFECT:
Will I not have written?
Forma krótka
Won’t I have written?

 

present-perfect-negative-interrogativePRESENT PERFECT:
Have I not written?
Forma krótka
Haven’t I written?

 

past-perfect-negative-interrogativePAST PERFECT:
Had I not written?
Forma krótka
Hadn’t I written?

 

INNE OSOBY: you, we, he, she, it, they

future-perfect-negative-interrogativeFUTURE PERFECT:
Will you (we, they, he, she, it) not have written?
Forma krótka
Won’t you (we, they, he, she, it) have written?

 

present-perfect-negative-interrogativePRESENT PERFECT:
Have you (we, they) not written?

Has he (she, it) not written?
Forma krótka
Haven’t you (we, they) written?

Hasn’t he (she, it) written?

 

past-perfect-negative-interrogativePAST PERFECT:
Had you (we, they, he, she, it) not written?
Forma krótka
Hadn’t you (we, they, he, she, it) written?

 

ASPEKT PERFECT PROGRESSIVE
ZMIENNA KOGNITYWNA: AT (PRZY)

_value-at

 

FORMA AFIRMATYWNA
___affirmative

 

PIERWSZA OSOBA LICZBY POJEDYNCZEJ: I, me

future-perfect-progressive-affirmative FUTURE PERFECT PROGRESSIVE:

I will have been writing.
Forma krótka
I’ll have been writing.

 

present-perfect-progressive-affirmativePRESENT PERFECT PROGRESSIVE:
I have been writing.
Forma krótka
I’ ve been writing.

 

past-perfect-progressive-affirmativePAST PERFECT PROGRESSIVE:
I had been writing.
Forma krótka
I ’ d been writing.

 

INNE OSOBY: you, we, he, she, it, they

 

future-perfect-progressive-affirmativeFUTURE PERFECT PROGRESSIVE:
You (we, they, he, she, it) will have been writing.
Forma krótka
You’ll have been (we’ll have been, they’ll have been, he’ll have been, she’ll have been, it’ll have been) writing.

 

present-perfect-progressive-affirmativePRESENT PERFECT PROGRESSIVE:
You (we, they) have been writing.

He (she, it) has been writing.

 

past-perfect-progressive-affirmativePAST PERFECT PROGRESSIVE:
You (we, they, he, she, it) had been writing.

 

FORMA INTERROGATYWNA
___INTERROGATIVE3

 

PIERWSZA OSOBA LICZBY POJEDYNCZEJ: I, me

future-perfect-progressive-negative-interrogativeFUTURE PERFECT PROGRESSIVE:
Will I have been writing?

 

present-perfect-progressive-interrogativePRESENT PERFECT PROGRESSIVE:
Have I been writing?

 

past-perfect-progressive-interrogativePAST PERFECT PROGRESSIVE:
Had I been writing?

 

INNE OSOBY: you, we, he, she, it, they

future-perfect-progressive-interrogativeFUTURE PERFECT PROGRESSIVE:
Will you (we, they, he, she, it) have been writing?

 

present-perfect-progressive-interrogativePRESENT PERFECT PROGRESSIVE:
Have you (we, they) been writing?

Has he (she, it) been writing?

 

past-perfect-progressive-interrogativePAST PERFECT PROGRESSIVE:
Had you (we, they, he, she, it) been writing?

 

FORMA NEGATYWNA
___NEGATIVE

 

PIERWSZA OSOBA LICZBY POJEDYNCZEJ: I, me

future-perfect-progressive-negativeFUTURE PERFECT PROGRESSIVE:
I will not have been writing.
Forma krótka
I won’t have been writing.

 

present-perfect-progressive-negativePRESENT PERFECT PROGRESSIVE:
I had not been writing.
Forma krótka
I hadn’t been writing.

 

past-perfect-progressive-negativePAST PERFECT PROGRESSIVE:
I have not been writing.
Forma krótka
I haven’t been writing.

 

INNE OSOBY: you, we, he, she, it, they

future-perfect-progressive-negativeFUTURE PERFECT PROGRESSIVE:
You (we, they, he, she, it) will not have beenwriting.
Forma krótka
You (we, they, he, she, it) won’t have been writing.

 

present-perfect-progressive-negativePRESENT PERFECT PROGRESSIVE:
You (we, they) have not been writing.

He (she, it) has not been writing.
Forma krótka
You (we, they) haven’t been writing.

He (she, it) hasn’t been writing.

 

past-perfect-progressive-negativePAST PERFECT PROGRESSIVE:
You (we, they, he, she, it) had not been writing.
Forma krótka
You (we, they, he, she, it) hadn’t been writing.

 

FORMA NEGATYWNIE INTERROGATYWNA
___NEGATIVE INTERROGATIVE

 

PIERWSZA OSOBA LICZBY POJEDYNCZEJ: I, me

future-perfect-progressive-negative-interrogativeFUTURE PERFECT PROGRESSIVE:
Will I not have been writing?
Forma krótka
Won’t I have been writing?

 

present-perfect-progressive-negative-interrogativePRESENT PERFECT PROGRESSIVE:
Have I not been writing?
Forma krótka
Haven’t I been writing?

 

past-perfect-progressive-negative-interrogativePAST PERFECT PROGRESSIVE:
Had I not been writing?
Forma krótka
Hadn’t I been writing?

 

INNE OSOBY: you, we, he, she, it, they

future-perfect-progressive-negative-interrogativeFUTURE PERFECT PROGRESSIVE:
Will you (we, they, he, she, it) not have been writing?
Forma krótka
Won’t you (we, they, he, she, it) have been writing?

 

present-perfect-progressive-negative-interrogativePRESENT PERFECT PROGRESSIVE:
Have you (we, they) not been writing?

Has he (she, it) not been writing?
Forma krótka
Haven’t you (we, they) been writing?

Hasn’t he (she, it) been writing?

 

past-perfect-progressive-negative-interrogativePAST PERFECT PROGRESSIVE:
Had you (we, they, he, she, it) not been writing?
Forma krótka
Hadn’t you (we, they, he, she, it) been writing?

 

Reklamy

Zapraszam do dyskusji

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s