8.1. Istoty ziemskiej zmienna podstawowa

Witryna w przebudowie

Dokonaliśmy połączenia form Progressive oraz Perfect (Rozdział 8). Z drugiej strony, możemy się zastanowić czy sama forma Simple może być wzorcem kognitywnie podstawowym. Zestawmy razem językowe cechy.

 

FEATURE CHART

 

Aspekt który jest zarówno Perfect jak Progressive, jest Aspektem Perfect Progressive. Aspekt który nie jest Perfect ani Progressive, jest Aspektem Simple.

 

Dlaczego by nie mieć Aspektów za zwykłe opcje? Przeanalizujmy struktury językowe jakimi możemy je znaleźć w codziennym języku, zanim definitywnie zdecydujemy (każda osoba dla siebie) między opcjami a zmiennymi kognitywnymi. Pamiętajmy, że opcje się wzajem wykluczają. Jeżeli wybieramy opcję, pozostawiamy inne możliwości. Zmienne mogą działać razem, symultanicznie.

 

Możemy porównać Simple i Perfect, nasze wartości {ON} oraz {TO}. Obydwie te wartości mogą używać czasownika to HAVE. To czasem sprawia uczącym się angielskiego osobom kłopot. Rozejrzyjmy się wpierw w formach samodzielnie. Komentarz znajduje się pod tekstem.

 

Madame Règle speaks excellent American English. Her friendship with Jill Smith started over a website forum discussing philosophy and linguistics. They agreed that Latin had had {TO} influence over English and French thought, although the languages belonged to diverse language groups.

 

 

This is one of the reasons for some French reference in our grammar voyage. Latin has affected {TO} both English and French languages. On the other hand, English and French have {ON} very dissimilar shapes. English is a Germanic language, and French belongs with the Romance language group. Some American insignia have {ON} Latin mottos.

 

We could hear or read sometimes that American English is an international language. There are no international languages really. Esperanto does not have {ON} many features of a natural language. We can say that American English is a lingua franca, that is, a tongue spoken worldwide.

 

By origin of the phrase, we can associate a lingua franca with free speech. In Latin, the adjective „francus” also meant someone exempt from service, at liberty. The Roman Empire rule over the present-day territory of France collapsed early, and Franks took government over the Gaul. Read over Wikipedia.

 

America and France have had {TO} historic ties. The French were American allies in the War of Independence. The Statue of Liberty is a memorial to American independence and alliance with the the French.

 

Statue_of_Liberty_Wikipedia

 

There are many Statues of Liberty. The most famous statues are in New York and Paris. A French sculptor, Frédéric Bartholdi, designed the Statue. Bartholdi patented it as Liberty Enlightening the World (La Liberté éclairant le monde, in French). The American statue stands on the Liberty Island, in New York Harbor.

 

Liberty Island

 

 

Zastanówmy sie nad językową strukturą i materią, jak w ćwiczeniu 14 (Rozdział 4.1). Czasownik to HAVE może działać (can work) w strukturze języka jako czasownik posiłkowy. Może też działać (may work) w językowej treści, by mówić o posiadaniu (to tell about ownership). Podkreślamy formę treściową, posesywną (we underline the possessive, content form).

 

Madame Règle has {ON} a small book of poetry with her today. She has finished {TO} the book about Descartes. At home, she has {ON} a big volume about influences between French and English thinkers. She has been reading {AT} two book series, poetry or philosophical commentary, one at a time, all this week.

 

Latimer Sauf is not surprised at her reading habit. The special edition of Larousse Gastronomique he got from her last Christmas has {ON} an elevated and celebrated place in his restaurant main hall. The guests have turned {TO} many of its pages so far. He has had {TO} another copy to read at home. He has been studying {AT} it to detail. He has {ON} extra Larousse dishes on his menu.

 

Powróćmy do Rzeki Czasu. Możemy użyć naszego wirutalnego bimo, by zgłębić formy Perfect Progressive. Nasze wirtualne słowa oraz kolory wyjaśnia odpowiedni Dodatek.

PERFECT PROGRESSIVE__RIVER

 

Możemy też porównać nasze Pola Czasu (Rozdział 1).

 

__BASIC VARIABLE__HAVE IN THREE FIELDS

 

Jak zmienia się wzorzec Perfect Progressive dla TERAŹNIEJSZOŚCI, PRZESZŁOŚCI, oraz PRZYSZŁOŚCI? To czasownik to have się zmienia, a do tego tak samo jak w naszych Polach Czasu, dla wartości {ON}, czyli Aspektu Simple.

 

Porównajmy nasza nową wartość, {AT}, z bliżej już znajomym {IN}. Możemy skupić się na początkowych, podkreślonych słówkach wzorca.

 

We wszystkich naturalnych językach, słówka moga mieć więcej niż jedno znaczenie. Czasownik to have może oznaczać posiadanie czegoś, bądź jedzenie. Pani Règle lubi dania specjalne wedle recptur Larousse które przyrządza pan Sauf.

 

FUTURE
Tomorrow at this hour, Madame Règle
WILL BE having her extra Larousse and reading a book. {IN}

 

PRESENT
Madame Règle
IS having her extra Larousse and reading a book now. {IN}

 

PAST
When Jill walked into the restaurant yesterday, Madame Règle
WAS having her extra Larousse and reading a book.{IN}

 

Oto nasze Pola Czasu.

 

__BASIC VARIABLE__BE IN THREE FIELDS

 

Tu możemy porównać nasze Kamienie Czasu.

PROGRESSIVE__ELEMENTS INTEGRATION

 

 

We wszystkich czasach gramatycznych bez wyjątku, to pierwszy element we wzorcu, tutaj czasownik to be, zmienia się dla czasu gramatycznego. Ów element zmienia się tak samo w Polach Czasu. Możemy powiedzieć, że jest on formą najbliższą naszego kognitywnego gruntu. Zmienia się wedle wzorca dla naszej wartości ON. Możemy wrócić dla porównania do Rozdziału 1. Elementy które się zmieniają dla czasu gramatycznego są podkreślone.

 

__BASIC VARIABLE__FIRST ELEMENT

 

Możemy uznać wartość {ON} za podstawę innych Aspektów.

 

I AM A LEARNER

 

Możemy skupić się na wartości {ON} i widzieć inne Aspekty jako syntaktyczną ekspansję.

 

I AM LEARNING

 

Pamiętajmy proszę, iż przyjęcie wartości podstawowej nie narzuca żadnej szczególnej kolejności na użycie wartości mapujących ogółem, szczególnie jeżeli dojdziemy do wniosku, że {ON, IN, TO} oraz {AT} mogą być naszymi nabytymi zmiennymi kognitywnymi.

__Smiley PNG

 

 

Zwróćmy się do amerykańskiego angielskiego jakim jest rzeczywiście, by podjąć decyzję. Nie możemy potrzebować zmieniać języka, by używać w nim zmiennych kognitywnych.

 

This is a dream come true. And I’m loving every minute of it.
(NBC_Today Sun as in the Corpus of Contemporary American English, COCA.)

 

I AM LOVING IT

 

Spełniające się marzenia nie są niczym regularnym, czy zwyczajnym. Zdarza się jednak, że marzenia się spełniają, bądź nawet sami czy same czynimy je naszą rzeczywistością, czyli realizujemy. Możemy nawet nabyć intuicji, aby wyróżniać nasze uczucia i myślenie o takich niezwyczajnych sprawach, o nawet wszystkim co wyrazilibyśmy emfatycznie..

 

Porównując przestrzeń, umiejscowienie jak {W} obrębie który wyróżniamy może obrazować emfatyczne sprawy lepiej, niż przedstawianie ich {NA} regularnej kognitywnej mapie.

I LOVE__ I HATE__I AM LOVING__I AM HATING

 

Gwoli pełnego obrazu Aspektów i dobrej decyzji między pojęciami zmiennych a opcji, rozwińmy myśl o Perfect Progressive, naszą wartość {AT}. Jeżeli widzieć wartości {IN}, {TO}, oraz {AT} jako syntaktyczną ekspansję na wartości podstawowej {ON}, możemy uznać wartość {AT} za najbardziej różną od regularnej, podstawowej wartości {ON}.

 

Czy moglibyśmy mieć naturalną chęć powrócić do regularnej mapy, po tym jak się od niej „oddalimy”? (Nigdy dosłownie nie opuszczamy naszych map kognitywnych). Poniższy przykład wygląda spontanicznie i może dobrze zilustrować nasze rozważanie.

 

{AT} I’ve been loving it. But {ON} I want to keep doing different things. (People magazine as in COCA.)

 

Przykład ten nie jest gramatyczną pomyłką. Jest to przykład wolnej mowy, free speech. (Pamiętajmy też o pojęciu lingua franca, w Rozdziale 8).

 

Możliwe, że niektóre gramatyki nie zgodziłyby się z tym zastosowaniem. Nie możemy jednak uważać gramatyk za narzędzie do wyznaczania (prescribe) języka. Równie dobrze moglibyśmy się wtedy udać w stronę angielskiego średniowiecznego.

 

Myśląc o wolnej mowie, rozważmy które z dwóch poniższych wyrażeń wolelibyśmy usłyszeć czy zobaczyć w piśmie.

I HATE YOU__I AM HATING YOU

 

Obrazując przestrzennie,

 

I am hating you
umiejscawiamy tylko {W} obrębie który odróżniamy.

 

I hate you
znajduje się NA całym zakresie.

 

 

Możemy mieć się zarówno gramatycznie jak emocjonalnie lepiej, mówiąc I’m hating you, kiedy uważamy że takie są nasze uczucia, niż ucząc się na pamięć by zawsze mówić I hate you, bądź nie wyrażać swoich uczuć w takich sytuacjach wcale. Możemy używać tej obserwacji w ramach naszego słusznego egoizmu: nasza gramatyka nie będzie poprawna, o ile nie będzie poprawnie odzwierciedlać naszych uczuć i myśli. Możemy wrócić do Rozdziału 7, a także pamiętać że przecież nie musimy zachowywać grobowej powagi względem wszystkiego co mówimy.

 

 

OPCJE czy ZMIENNE KOGNITYWNE:
WNIOSKI

Nasze mózgi to żywe struktury które mają procesy symultaniczne, równoczesne. Kiedy używamy Present Simple, nasze drogi neuronalne dla Perfect Progressive na przykład nie zostają “wyłączone”. Jeżeli używamy Progressive, nie wykluczamy możliwości by to samo stało się czy działo na sposób który możemy opisać w Aspekcie Simple. Na przykład, gdyby dziecko cieszące się nową zabawką powiedziało:

 

I’m loving you,

nie znaczyłoby to tym samym

I don’t love you.

 

Wiele pojęć we współczesnej gramatyce pochodzi z łaciny. Na przykład nazwa „Simple” pochodzi od starożytnego Simplus, które znaczyło „bez słówka posiłkowego”. Jednakowoż, gramatyka jako taka nie została wymyślona, spisana, a zaprowadzona poprzez szkoły. Gramatyka powstawała poprzez wieki nawet obserwacji o języku, a ten ewoluował wraz z ludzkim gatunkiem.

 

Znaczy to, że możemy załączać zmienne kognitywne z naszym obrazem języka. W angielskim, Aspekt Perfect Progressive pojawił się wraz z postępem języka średnioangielskiego (Middle English). Zmiany te są przypisywane powszechnie wpływom francuskim, jednakowoż język francuski nie ma takiego Aspektu. Najwyraźniej pojawił się on wraz z kognitywną integracją języka przez człowieka.

 

Planeta Ziemia jest naszym naturalnym habitatem, a orientacja w przestrzeni wraz z poruszaniem się są bardzo ważne dla ludzkiej jaźni. Oto jak możemy prosto sobie zobrazować planetę Ziemię z dalekiej przestrzeni kosmicznej (zobaczmy nasa.gov), wraz z naszą podstawową zmienną kognitywną.

 

ON Earth

Możemy uważać naszą wartość {NA} za naszą podstawową ziemską zmienną kognitywną. Jeżeli się zastanowimy, dostrzeżemy ją także w polskim: formy takie jak jestem, byłem/byłam, czy będę wyrażałyby właśnie tę zmienną. Języki różnią się w promowaniu zmiennych oraz budowaniu ekspresji. Polski nie ma wielu Aspektów, a ma deklinację rzeczownika, na przykład.

 

Także w polskim, możemy kojarzyć język i naturalne ludzkie mapowanie, jak dla geografii i podróży. Mieszkamy {NA} Ziemi. Zazwyczaj postrzegamy lądy czy wody jako zakresy. Nadajemy przynajmniej psychologiczne granice miejscom {W} których jesteśmy. Postrzegamy drogi {DO} miejsc. Zdarza się nam być {PRZY} punktach orientacyjnych.

 

Możemy zastosować te naturalne zmienne w gramatyce.

 

Danej osoby życie, doświadczenie, wiedza, oraz osobowość stanowią jego czy jej podstawę intelektualną, grunt kognitywny, {NA} którym osoba funkcjonuje. Możemy symbolizować ten grunt jako złożony z psychologicznych zakresów. Kiedy coś rozważamy, udzielamy temu kognitywnego gruntu. Pojęcie zakresu jest tu nawet konieczne: nie ma ludzi którzy wszystko by rozważali czy o wszystko dbali, do tego „całymi sobą”.

 

Czynności {W} toku nie zjamują całego zakresu kognitywnego. Możemy mówić co się stało {DO} jakiego czasu czy wydarzenia, a także {PRZY} czym, w sensie czynności czy aktywności jesteśmy.

 

Możemy się zgodzić, że są statyczne zastosowania czasowników. Termin „statyczny” („stative”) wywodzi się od antycznych, klasycznych gramatyk, które odnosiły go do ezystencji (existence). Jednakowoż, w naszej podróży nie będziemy uczyć się takich czasowników na pamięć, czy nawet rozpoznawać takich specjalnych czasowników. Naszym rozwiązaniem będzie kognitywne mapowanie.

 

 

Zapraszam do integracji Mapowania Językowego.

Language map and feature integration

 

Zapraszam też do praktyki dla wszystkich Aspektów.

8.2. Practice for all grammatical Aspects

Feel welcome to tell me what you think

Reklamy

Zapraszam do dyskusji

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s