4.1. Praktyka na mapie

Ćwiczenie 13. Mapy psychologiczne mogą usprawnić nasze gramatyczne myślenie abstrakcyjne. Wyobraźnia to nie tylko sprawy nierealne. Może być zdolnością wyobrażenia, formowania wizerunku. Narysujmy abstrakcyjne mapy dla naszego bezpośredniego otoczenia, naszej codzienności, oraz życia.

 

Nasze mapy nie muszą być dokładne. Potrzebujemy jedynie postępować stopniowo od wyobrażenia przestrzeni do wyobrażenia czasu. Mapy bezpośredniego otoczenia będą głównie o przestrzeni. Mapa życia będzie dotyczyć czasu w większym stopniu.

 

Mamy tu parę przykładów. Proszę narysować własne mapy, umieścić na nich tyle skojarzeń ile się da, a wszystkie po angielsku.

 

A. Moje bezpośrednie otoczenie: mapa nie musi być dokładna. Powinna pokazywać jedynie fizycznie najbliższe obiekty.

Physical environment map example

 

B. Moje codzienne życie: miejsca te nie muszą być fizycznie bliskie; jest ważnym, by przynależały z naszym rutynowym bądź częstym doświadczeniem, które czyniłoby je psychologicznie bliskimi.

 

Psychological environment map example

 

C. Moje życie: możemy mieć ochotę wybiec nieco w przyszłość.

Time projection example

 

Exercise 14. Możemy powiedzieć, że język to struktura, oraz treść Struktura nie dotyczy tylko stylu. Pomaga wyrażać myśl w zrozumiałych formach.

 

Aby zbudować Aspekty, Progressive czy Perfect, używamy czasowników to be i to have. Budując Aspekt, be i have nie oznaczają istnienia czy posiadania. Są słówkami posiłkowymi które pomagają mapować nasze myślenie o czasie i aktywności.

 

Kiedy mapują, słówka pomocnicze nie zachowują własnego, niezależnego znaczenia. Przynależą ze strukturą języka.

 

Kiedy be i have przynoszą mowę o istnieniu (byciu) czy posiadaniu, są czasownikami węzłowymi. Mogą budować frazy czasownikowe. Dodatek 1 ma więcej wiadomości o czasownikach.

 

Zdecydujmy, gdzie be oraz have przynależą ze strukturą, a gdzie z treścią językową.

 

S: językowa struktura
T: językowa treść

 

Przykład:
I have brought this for you.
This is a chart for our journey.
have      S czy T
be          S
czy T

 

Answer:
have      S czy T (struktura)
be          S czy T (treść)

 

1. Mary’s lamb was white as snow.
have      S czy T
be          S
czy T

 

2. As I was going to St. Ives, I was talking with a man of seven wives.
have      S czy T
be          S
czy T

 

3. A little nut tree I do have, it has borne silver nutmeg and golden pears.
have      S czy T
be          S
czy T

 

4. The north wind has blown, we will have snow.
have      S czy T
be          S
czy T

 

5. The lion and the unicorn were fighting for the crown.
be          S czy T

 

Exercise 15. Przećwiczmy naszą symbolikę dla czasu. Dobierzmy znacznik językowy (ON, IN, bądź TO) oraz obrazek. Ta prosta aktywność może pomóc bardziej zaawansowanej pracy umysłowej.

Exercise 15__Introduction

Exercise 15__Example

 

Będziemy postępować bardziej ku intrukcji werbalnej. Mapowanie Językowe nie wymaga abyśmy opuścili gramatyki klasyczne. Możemy nadal praktykować ich regułki i definicje, wraz z Mapowaniem Językowym. Możemy myśleć o języku wewnętrznym jak w Podrozdziale 1.2, oraz porównywać ćwiczenia 16-21.
Link to chapter 1.2. Mind practice

Exercise 15__Task

 

Exercise 16. Nie musimy czuć się ograniczeni do pól i podróży lądowej, aby myśleć o czasie. Możemy postrzegać abstrakcyjnie, jak w naszym orlim szlaku. Jeżeli już dobrze znamy czasy gramatyczne, możemy wykonać to ćwiczenie jako lekką łamigłówkę.

 

EAGLE ROUTE with patterns

 

Orli szlak ma jeszcze jedną formę mapującą, have been (AT). Możemy zająć się nią bliżej w Części Drugiej. Ogółem, wszystkie odmiany języka angielskiego (amerykański, brytyjski, irlandzki, czy inny) mają cztery Aspekty: Simple, Progressive, Perfect, oraz Perfect Progressive.

 

Proszę porównać Rozdział 3 oraz Podrozdział 3.1.

 

Możemy zastosować nasze wirtualne bimo. Przykłady obejmują osobę gramatyczną (I, you, we, they, he, she, it).

 

Link to the color code and virtual words

 

Nasze wewnętrzne umiejętności językowe potrafią być bardzo ekonomiczne. Możemy skrócić konotację z ćwiczenia 15, in the PAST Field. Możemy spróbować ścieżki PAST reference. Możemy też porównać Podrozdział 3.4).

 

Przykład: have, PAST reference, he

 

Rozwiązanie: He had bimoed.

 

1. , PRESENT reference, they

 

2. be, FUTURE reference, you

 

3. , PAST reference, we

 

4. have, PRESENT reference,it

 

5. be, PAST reference, she

 

6. , FUTURE reference, we

 

7. have, FUTURE reference, I

 

8. be, PRESENT reference, he

 

Exercise 17. Czas popracować po całej tej rekreacji (!)

Potrzebujemy znać nazwy gramatyczne struktur językowych, aby radzić sobie w szkole. Możemy mieć te nazwy za etykiety. Książki do gramatyki różnią się w etykietach, możemy porównać Rozdział 4, dla przyimków. Nie musimy w tym więznąć. Na przykład, niektóre gramatyki mają czasy Progressive za czasy Continuous. Podróżnicy w gramatyce pozostają przy nazwie Progressive.

 

Nie musimy się trzymać stałych słownych ścieżek. Możemy być giętcy. Ciąg jak w ćwiczeniu 16, “FUTURE reference”, może stać się “in the Field of the FUTURE”.

 

Przykład: Perfect in the Field of the FUTURE, she

 

Rozwiązanie: She will have bimoed.

 

Obmyślamy wpierw odpowiedź, jak w praktyce 1.2 (!)

 

1. Progressive in the Field of the PRESENT, I

 

2. Perfect in the Field of the PRESENT, you

 

3. Progressive in the Field of the FUTURE, he

 

4. Progressive in the Field of the PAST, she

 

5. Progressive in the Field of the PRESENT, it

 

6. Perfect in the Field of the PAST, you

 

7. Progressive in the Field of the PRESENT, we

 

8. Perfect in the Field of the PRESENT, she

 

Ćwiczenie 18. Poddajmy naszą wprawę ekstremalnemu testowi. Spróbujmy integrować formy z fragmentów. Bywa, że rozmowa w hałaśliwym pomieszczeniu wymaga takiego „zbierania z kawałeczków”.

 

Pamiętajmy wpierw pomyśleć i obrazować, jak w praktyce 1.2.

 

Przykład: ING, it, in the PAST Field

 

Rozwiązanie: It was bimoing.

 

Dla integracji, możemy wracać do poprzednich wzorców. Naszą ścieżką może być znów “in the PAST Field”, z ćwiczenia 15.

 

1. 3RD, he, in the FUTURE Field

 

2. ING, she, in the PAST Field

 

3. ING, they, in the PRESENT Field

 

4. 3RD, we, in the PAST Field

 

5. 3RD, you, in the FUTURE Field

 

6. ING, I, in the PAST Field

 

7. 3RD, it, in the PRESENT Field

 

8. ING, we, in the PRESENT Field

 

9. 3RD, I, in the FUTURE Field

 

10. ING, you, in the PAST Field

 

11. 3RD, she, in the PRESENT Field

 

12. ING, he, in the PAST Field

 

13. 3RD, they, in the FUTURE Field

 

14. ING, we, in the FUTURE Field

 

Exercise 19. Spróbujmy prawdziwych czasowników. Wszystkie tu mówią o poruszaniu się. Proszę też porównać ćwiczenie 7 (Podrozdział 3.4).

 

Link to appendix 3

IRREGULAR VERBS___HIGH AND LOW VOWEL PATTERNS

 

Przykład 1: walk, HAVE in the PRESENT

 

Rozwiązanie: Present Perfect, have/has walked

 

Łączymy tu Aspekt Simple. Notujemy go niedookreśloną lub lemniskatą: nie da się obliczyć wszystkich fraz, zdań, czy nawet słów jakie ludzie potrafią utworzyć. Tak naprawdę, nie da się policzyć zastosowań czasowników nieregularnych: różnią się geograficznie, między ludźmi, a nawet tym samym osobom zdarza się pod tym względem zmieniać.

Infinity symbol

 

Aspekt Simple potrafi mapować myśl o języku i czasie czasownikami węzłowymi. Progressive oraz Perfect używają do tego czasowników posiłkowych.

 

Example 2: go, , in the PAST

 

Answer: went, Past Simple

 

1. hike, BE in the PRESENT

 

2. trek, , in the FUTURE

 

3. stride, HAVE in the PAST

 

4. ramble, HAVE in the FUTURE

 

5. move, BE in the PAST

 

6. stroll, , in the PAST

 

7. tread, , in the PRESENT

 

8. step, BE in the FUTURE

 

9. roam, HAVE in the PAST

 

10. rove, BE in the PRESENT

 

Exercise 20. Teraz nasze prawdziwe czasowniki mówią o myśleniu. Użyjmy Aspektów, the Simple, Progressive, oraz Perfect, wraz z osobą gramatyczną (I, you, he, she, it, we, they).

 

Example 1: think, Progressive, in the PAST Field

 

Answer: was thinking (I, he, she, it), were thinking (you, we , they)

 

Example 2: consider, Simple, in the PAST Field

 

Answer: considered (I, you, we , they, he, she, it: all persons)

 

1. reason, Perfect, in the FUTURE Field

 

2. imagine, Simple, in the FUTURE Field

 

3. expect, Perfect, in the PRESENT Field

 

4. figure, Perfect, in the PAST Field

 

5. reckon, Progressive, in the PRESENT Field

 

6. surmise, Simple, in the PAST Field

 

7. mediate, Simple, in the PAST Field

 

8: cogitate, Perfect, in the PRESENT Field

 

9. review, Progressive, in the PAST Field

 

10. anticipate, Perfect, in the PRESENT Field

 

Ćwiczenie 21. Nasze myślenie i język wewnętrzny najszybciej i najlepiej dają radę gramatyce. Lingwistycznie, myślenie abstrakcyjne to nie sprawy nierealne. Ekstrahuje ono z doświadczenia. Integruje niezbędniki.

 

Spróbujmy paru trików z kapeluszem. Możemy używać daszka, ^ , dla łącznego językowego odniesienia. Zobaczmy, czy dajemy radę językowym zadaniom „at the drop of the hat”, czyli szybko i łatwo. Poniżej, widzimy ekstrakt czy też kwintesencję naszych obserwacji.

__ESSENCE 3 VALUE with Aspect patterns

 

Wszystkie czasowniki odnoszą się tu do rozumienia i uczenia się. Możemy czytać konotację TO^PRESENT jako TO a moment with a PRESENT reference, jak w ścieżkach powyżej. Każdy może ułożyć własne konotacje.

 

Example: gather, TO^PRESENT, she

 

Answer: She has gathered.

 

1. understand, ON^PRESENT, I

 

2. learn, IN^FUTURE, we

 

3. notice, TO^FUTURE, he

 

4. think, IN^PAST, you

 

5. study, ON^PAST, they

 

6. interpret, IN^PRESENT, he

 

7. discern, TO^PRESENT, she

 

8. comprehend, ON^FUTURE, we

 

Przyimki ON, IN, TO oraz AT mogą uczynić naszą naukę znacznie prostszą i szybszą. Jednocześnie, możemy sprostać szkolnym wymaganiom.

 

Przyimki nie są zbytnim uproszczeniem. Możemy mieć te słówka funkcyjne za zmienne dla posługiwania się zintegrowanymi wzorcami językowymi. Nie musimy się wstydzić takiego poglądu i przed szkolnymi profesorami (!)

 

Możemy używać przyimków tylko w mapującej strukturze. Z klasycznymi gramatykami nie musimy mówić, że używamy the Present Simple, kiedykolwiek mówimy czy piszemy z tym wzorcem. Sprawy mają się tak samo z Mapowaniem Językowym: nie musimy zapisywać czy wymawiać przyimków, by ich używać dla mapowania. Dalej, nie musimy używać wzorców Progressive, Simple, czy Perfect, aby użyć słówek progress, simple, or perfect. Podobnie, możemy używać przyimków w treści, bez względu na strukturę mapującą.

 

A little nut tree I do have, mówi przykład 3 w ćwiczeniu 14. Nasz wzorzec Simple też może mieć słówka pomocnicze. Zapraszam do Rozdziału 5.

 

Link to chapter 5. Language texture__The Affirmative, Negative, and Interrogative

 

read-this-in-american-with-flag

Reklamy

Zapraszam do dyskusji

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s