WITAM!

PICTURE: A STOPWATCH

Wszyscy mówimy i piszemy w czasie rzeczywistym. Często nie ma czasu zwracać się do definicji i regułek. Im bardziej ekonomiczni jesteśmy w radzeniu sobie z gramatyką, tym lepsze nasze umiejętności językowe.

 

Dla dobrej gramatyki potrzebujemy dobrej ekonomii językowej.

 

Reklamy obiecujące naukę języka w parę tygodni czy miesiąc — kłamią. Zapraszam do DODATKU 4, przedstawia gramatyczne czasy. Czy uwierzymy, że wszystkie te formy mogą po prostu „trafiać do głów” przez sen, albo inną cudowną metodą?

 

Sposób tutaj, nie jest cudowny. Okazał się najlepszym dla mnie i ładnych paru innych ludzi, bo odwołuje się do ludzkich naturalnych zdolności logicznych. Oferuje dobrą logiczną ekonomię, dla języka i mowy.

 

Spróbujmy lekkiej łamigłówki. Jeżeli porównamy wyniki z rodziną, przyjaciółmi, czy innymi ludźmi i otrzymamy spójne wyniki, możemy uznać pomysł za naturalny, nawet jeśli nie jest nam znajomy.

 

Zadanie 1. Mamy cztery wzorce językowe i cztery krótkie słówka. Próbujemy je dopasować. Oto cztery wzorce:
I think.
I am thinking.
I have thought.
I have been thinking.

 

Tutaj mamy nasze cztery krótkie słówka: TO, ON, AT, IN.

Jedno zestawienie dla nas zrobiono:
TO: I have thought.

 

Zadanie 2. Myślimy, czy dopasowalibyśmy wzorce i krótkie słówka inaczej, dla fraz takich jak:
I thought; I will think.
I was thinking; I will be thinking.
I had thought; I will have thought.
I had been thinking; I will have been thinking.

 

Spróbujmy wykonać zadania, zanim przewiniemy tę stronę jakkolwiek dalej w dół, pamiętając, iż „czym coś jest prostsze, tym mniej podatne na zaburzenie” (Tomasz Paine, Zdrowy rozsądek po polsku).

*****

Klasyczne gramatyki powiedzą, że angielski ma cztery Aspekty, Simple, Progressive, Perfect i Perfect Progressive. Możemy mapować te Aspekty czterema przyimkami, ON, IN, TO oraz AT, dla dobrej językowej ekonomii, pozostając gramatycznie poprawnymi.

 

Nasze krótkie słówka mogą być naszymi wyuczonymi zmiennymi kognitywnymi. Rozdział czwarty mówi więcej, zapraszam.

PICTURE: 4 ASPECT MAPPING VALUES WITH PATTERNS

*****

DLACZEGO ZMIENNE KOGNITYWNE?

Dlaczego myśleć o zmiennych kognitywnych, jeśli wzorce czasownikowe nie zmieniły się od stuleci?

 

Nazwa „zmienne kognitywne” nie znaczy, że mowa tylko o sprawach które się zmieniają, do tego bardzo lub często. Zmienne kognitywne to jakości które się da stosować elastycznie. Oto dwa fakty o życiu i mowie.

 

FAKT PIERWSZY
Nie ma i nie może być reguły gramatycznej by decydować czy my chcemy powiedzieć, we live, we are living, we have lived, bądź we have been living, o zamieszkaniu. Potrzebujemy namyśleć się sami, aby wyrazić własną myśl.

 

FAKT DRUGI

Przy tym, my ludzie żyjemy NA Ziemi. Zwykle widzimy ziemie i wody jako zakresy. Miejscom W których jesteśmy, nadajemy granice choćby psychologiczne. Postrzegamy ścieżki i drogi DO miejsc. Bywamy PRZY obiektach. Są to ludzkie naturalne zmienne przestrzenne, też w polskim.

 

WNIOSEK
Możemy zastosować te zmienne dla języka.

*****

CZY NOWY POMYSŁ ZNACZY, ŻE TO JAKIŚ NOWY JĘZYK?

Nie zmieniamy amerykańskiego wcale. Pomysł pasuje do języka, jakim jest. Przykładów możemy szukać w

KORPUSIE AMERYKAŃSKIEGO WSPÓŁCZESNEGO, COCA.

Corpus of US English: LOVING IT

 

This is a dream come true. And I’m loving every minute of it.

(NBC Today Sun as in the Corpus of Contemporary American English, COCA).

*****

DLACZEGO OBRAZOWAĆ JĘZYK?

Wizualizacja ma tylko pomóc wypracować giętkie językowe zwyczaje. Pomysł jest moim spontanicznym wynalazkiem z dzieciństwa. Tak czy tak, mamy w angielskim cztery Aspekty: dlaczego nie zobrazować ich z przyimkami? Nie musimy pozostawać z obrazkami na zawsze.

O mnie

*****

Language MappingTM to marka międzynarodowa, zarejestrowana w Irlandzkim Biurze Patentowym, Nr 254074.

Porozumienie LiZbońskie

Do poziomu zaawansowanego, przedsięwzięcie gramatyczne składa się z 4 części. Praca jest zarejestrowana z Biblioteką Kongresu: TX 7-497-087, TX 7-648-439.

Zapraszam do informacji o książce

Reklamy