WITAM!

PICTURE: A STOPWATCH

Wszyscy mówimy i piszemy w czasie rzeczywistym. Często nie ma czasu zwracać się do definicji i regułek.

 

Ażeby radzić sobie z gramatyką, potrzebujemy wydajnego i naturalnego sposobu.

 

Reklamy obiecujące naukę języka w parę tygodni czy miesiąc — kłamią. Zapraszam do DODATKU 4, przedstawia gramatyczne czasy.

BUTTON, DODATEK 4: WSZYSTKIE CZASY W FORMACH DLA POTWIERDZEŃ, PRZECZEŃ I PYTAŃ

Czy uwierzymy, że wszystkie te formy mogą po prostu „trafiać do głów” przez sen, albo inną cudowną metodą?

 

Mapowanie Językowe nie jest cudownym sposobem. Okazało się najlepszym, dla mnie i ładnych paru innych ludzi, bo odwołuje się do ludzkich naturalnych zdolności logicznych.

 

W praktyce, to logiczne mapowanie pozwaliło nabyć czynną znajomość wszystkich czasów gramatycznych, włącznie z Perfect oraz czasownikami Modalnymi, w ciągu jednego szkolnego roku, czyli mniej więcej ośmiu miesięcy, osobom zaczynającym na poziomie początkującym.

 

Dwa szkolne lata wystarczyły do poziomu rozpoznawanego w szkołach jako zaawansowany.

 

Jak było to możliwe?

Język ma wewnętrzną logikę, a Mapowanie Językowe pomaga jej użyć. Nie ma tu ani jednej regułki „do wkucia”. Logika naturalnie zostaje w pamięci długotrwałej.

 

Stopień trudności metody może preferować jej użycie dla osób powyżej 10 roku życia (10+).

 

Po wieloletnim braku praktyki, może się okazać potrzebnym powtórzenie materiału.

 

Spróbujmy lekkiej łamigłówki. Jeżeli porównamy nasze odpowiedzi z rodziną, przyjaciółmi, czy innymi ludźmi i otrzymamy spójne wyniki, możemy uznać rzecz za naturalną, nawet jeśli nie jest nam znajoma.

 

Zapraszam też do mojego wpisu,
GRAMATYKA — DLACZEGO MYŚLEĆ O PRZESTRZENI?

 

ZADANIE 1. Mamy cztery krótkie słówka i cztery wzorce. Próbujemy dobrać owe wzorce i słówka w pary.

 

Oto cztery krótkie słówka:
TO (po polsku do);
ON (po polsku na);
AT (po polsku przy);
IN (po polsku w, we).

 

Oto cztery wzorce:
A. I think.
Jestem zdania czy opinii, że…
Ogółem uważam; myślę, że…

 

B. I am thinking.
(Tu i teraz) rozmyślam, zastanawiam się;
(Teraz) myślę nad…

 

C. I have thought.
(Obecnie mija już jakiś czas, jak o tej sprawie) myślę;
(Obecnie mija już jakiś czas, jak) jestem tego zdania;
Dotąd uważałem bądź uważałam…

 

D. I have been thinking.
(Obecnie mija już jakiś czas, jak) nad tym rozmyślam;
(Obecnie mija już jakiś czas, jak) się nad tym zastanawiam.

 

Jednego doboru już dla nas dokonano:
C. TO: I have thought.

 

ZADANIE 2. Myślenie o myśleniu jest rzeczą zupełnie zwyczajną i uczenie się języka bez tej zdolności mogłoby i nie mieć sensu. Zdarza się nam robić plany, przewidywać sytuacje, także zawodowe i finansowe.

 

Zastanówmy się, czy dobralibyśmy powyższe wzorce i krótkie słówka inaczej, dla następujących fraz.

 

E. I thought.
(PRZESZŁOŚĆ)
|
I will think.
(PRZYSZŁOŚĆ)

 

O PRZESZŁOŚCI:
Byłem bądź byłam zdania czy opinii, że…
Ogółem uważałem bądź uważałam, że…

DECYZJA O PRZYSZŁOŚCI:
(Pewnie i tak) będę zdania czy opinii, że…
(I tak) ogółem będę uważać, że…
(Jak tak będzie, to pewnie) pomyślę, że… i…

 

F. I was thinking. (PRZESZŁOŚĆ)
|
I will be thinking. (PRZYSZŁOŚĆ)

 

O PRZESZŁOŚCI:
(Tam i wtedy) rozmyślałem lub rozmyślałam nad…
(W tamtej sytuacji) zastanawiałem się lub zastanawiałam, czy…

DECYZJA O PRZYSZŁOŚCI:
(Jak dojdzie do takiej sytuacji, pewnie) będę rozmyślać;
(Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać) będę myśleć (zastanawiać się), czy…

 

G. I had thought. (PRZESZŁOŚĆ)
|
I will have thought. (PRZYSZŁOŚĆ)

 

O PRZESZŁOŚCI:
Wtedy, już jakiś czas myślałem lub myślałam, że…
Do wtedy uważałem bądź uważałam, że…

DECYZJA O PRZYSZŁOŚCI:
(Do wtedy) to przemyślę;
(Jak sytuacja tak się zmieni, to) będę tak uważać tylko do wtedy…

 

H. I had been thinking. (PRZESZŁOŚĆ)
|
I will have been thinking. (PRZYSZŁOŚĆ)

 

O PRZESZŁOŚCI:
Wtedy rozmyślałem lub rozmyślałam nad tym już przez jakiś czas;
Zastanawiałem się lub zastanawiałam wtedy już jakiś czas…

DECYZJA O PRZYSZŁOŚCI:
(Wtedy) będę już nad tym rozmyślać dość długo
(i uznam, że mogę podjąć decyzję).

 

Spróbujmy wykonać zadania, zanim przewiniemy tę stronę jakkolwiek dalej w dół, pamiętając, iż „czym coś jest prostsze, tym mniej podatne na zaburzenie” (Tomasz Paine, Zdrowy rozsądek po polsku).

*****

*****

CZY NOWY POMYSŁ ZNACZY, ŻE TO JAKIŚ NOWY JĘZYK?

Nie zmieniamy amerykańskiego wcale. Pomysł pasuje do języka, jakim jest. Przykładów możemy szukać w

KORPUSIE AMERYKAŃSKIEGO WSPÓŁCZESNEGO, COCA.

Corpus of US English: LOVING IT

 

This is a dream come true. And I’m loving every minute of it.

(NBC Today Sun as in the Corpus of Contemporary American English, COCA).

*****

DLACZEGO OBRAZOWAĆ JĘZYK?

Wizualizacja ma tylko pomóc wypracować giętkie językowe zwyczaje. Pomysł jest moim spontanicznym wynalazkiem z dzieciństwa. Tak czy tak, mamy w angielskim cztery Aspekty: dlaczego nie zobrazować ich z przyimkami? Nie musimy pozostawać z obrazkami na zawsze.

O mnie

*****

ODPOWIEDŹ NA ZADANIA
Klasyczne gramatyki powiedzą, że angielski ma cztery Aspekty, Simple, Progressive, Perfect i Perfect Progressive. Możemy mapować te Aspekty czterema przyimkami, ON, IN, TO oraz AT, pozostając gramatycznie poprawnymi.

 

Nasze krótkie słówka mogą być naszymi wyuczonymi zmiennymi kognitywnymi. Rozdział czwarty mówi więcej, zapraszam.

PICTURE: 4 ASPECT MAPPING VALUES WITH PATTERNS

*****

DLACZEGO ZMIENNE KOGNITYWNE?

Dlaczego myśleć o zmiennych kognitywnych, jeśli wzorce czasownikowe nie zmieniły się od stuleci?

 

Nazwa „zmienne kognitywne” nie znaczy, że mowa tylko o sprawach które się zmieniają, do tego bardzo lub często. Zmienne kognitywne to jakości które się da stosować elastycznie. Oto dwa fakty o życiu i mowie.

 

FAKT PIERWSZY
Nie ma i nie może być reguły gramatycznej by decydować czy my chcemy powiedzieć, we live, we are living, we have lived, bądź we have been living, o zamieszkaniu.

 

Zawsze potrzebujemy namyśleć się sami, aby wyrazić własną myśl.

 

FAKT DRUGI

My ludzie żyjemy NA Ziemi. Zwykle widzimy ziemie i wody jako zakresy. Miejscom W których jesteśmy, nadajemy granice choćby psychologiczne. Postrzegamy ścieżki i drogi DO miejsc. Bywamy PRZY obiektach.

 

Takie są naturalne ludzkie zmienne przestrzenne, też w polskim.

 

WNIOSEK
Możemy zastosować te zmienne dla języka.

*****

Language MappingTM to marka międzynarodowa, zarejestrowana w Irlandzkim Biurze Patentowym, Nr 254074.

Porozumienie LiZbońskie

Do poziomu zaawansowanego, przedsięwzięcie gramatyczne składa się z 4 części. Praca jest zarejestrowana z Biblioteką Kongresu: TX 7-497-087, TX 7-648-439.

Zapraszam do informacji o książce